1
00:00:12,840 --> 00:00:14,820
<i>Pokud se na tohle díváte,</i>

2
00:00:15,950 --> 00:00:18,110
<i>tak to nejspíš znamená,
že jsem zemřel.</i>

3
00:00:19,460 --> 00:00:21,970
<i>Sarah, Wendelle, Charlie.</i>

4
00:00:22,800 --> 00:00:25,060
<i>Musíte vykonat to,
co já nedokázal.</i>

5
00:00:26,750 --> 00:00:28,750
<i>Vězte však, že já to zkusil.</i>

6
00:01:43,770 --> 00:01:45,770
Nazdárek, kočičko.

7
00:01:58,440 --> 00:02:02,220
Neunáhlete se, Danieli.

8
00:02:03,600 --> 00:02:06,280
Vím, že jste na mě alergický.
To, že mě tu slyšíte a vidíte,

9
00:02:06,330 --> 00:02:10,350
znamená, že mě chcete
bezesporu na místě zastřelit.

10
00:02:10,360 --> 00:02:14,750
Možná i proti své vůli,
ale bral byste to jako sebeobranu.

11
00:02:16,020 --> 00:02:20,170
Mohli bychom tedy
nedělat ukvapené závěry?

12
00:02:21,350 --> 00:02:25,220
Pořád moc žvaníte, Victore.

13
00:02:26,260 --> 00:02:28,060
Otočte se.

14
00:02:28,460 --> 00:02:30,310
Pomalu.

15
00:02:31,750 --> 00:02:33,620
Nemám u sebe žádnou zbraň.

16
00:02:39,200 --> 00:02:42,820
- Smýček si vás oblíbil.
- Nejspíš ví, kdo je dobrý.

17
00:02:43,020 --> 00:02:45,040
Pro něj je dobrý
i jeho vlastní zadek.

18
00:02:45,930 --> 00:02:50,000
- Věděl jste, že tu jsem?
- Ano. - Tak proč tu jste?

19
00:02:50,240 --> 00:02:53,660
Vím, že se naše cesty rozešly
za ne zrovna dobrých podmínek,

20
00:02:53,710 --> 00:02:56,020
ale vše se změnilo.
Už ne...

21
00:03:00,080 --> 00:03:02,200
Někdy nezakopnou.

22
00:03:05,200 --> 00:03:07,910
- Chápu.
- Pojďte dovnitř.

........