1
00:00:30,880 --> 00:00:34,463
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:34,630 --> 00:00:37,380
- Sem dám prst a koukej.
- Aha.

3
00:00:37,546 --> 00:00:40,088
Hodinky mi řeknou,
že mám problém se srdcem.

4
00:00:40,338 --> 00:00:42,046
Neřeklo by ti to i zrcadlo?

5
00:00:42,130 --> 00:00:44,046
Jo, ale v tomhle je i počasí.

6
00:00:44,255 --> 00:00:45,171
Aha.

7
00:00:45,505 --> 00:00:47,796
Do večeře s ženami máme ještě hodinu.

8
00:00:47,880 --> 00:00:49,088
- Jo.
- Dáme pivo?

9
00:00:49,171 --> 00:00:51,088
Nemůžu. Musím něco vyřídit.

10
00:00:51,171 --> 00:00:53,588
Co? Ty nechceš pivo? Co se děje?

11
00:00:53,671 --> 00:00:57,671
Přišly mi výsledky
z té detektivní zkoušky.

12
00:00:57,755 --> 00:01:00,755
Zase jsi to nedal?
Proto jsem na ni nikdy nešel.

13
00:01:00,838 --> 00:01:02,963
Je to jen stres a zklamání.

14
00:01:03,046 --> 00:01:05,671
Někdy si musíš uvědomit,
že už jsi na vrcholu

15
00:01:05,838 --> 00:01:06,921
a prostě to vzdát.

16
00:01:07,130 --> 00:01:09,046
Měl bys přednášet ve školách.

17
00:01:09,130 --> 00:01:11,963
- To bylo inspirativní.
- To jo, děcka by to měly slyšet.

18
00:01:12,046 --> 00:01:13,005
Nechápu to.

19
00:01:13,088 --> 00:01:15,880
Všechno jsem věděl,
jen jsem byl moc pod tlakem.

20
00:01:15,963 --> 00:01:18,505
A znovu na tu zkoušku můžu
až za tři měsíce,

21
00:01:18,588 --> 00:01:20,213
takže musím Audrey dál lhát.

22
00:01:20,296 --> 00:01:22,005
Takže dneska prosím na večeři

23
00:01:22,088 --> 00:01:23,463
- řekni své že...
........