1
00:00:06,006 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:23,648 --> 00:00:26,776
TABS.FOSTER
VELKÁ CHYBA

3
00:00:34,242 --> 00:00:36,161
TO CHCI

4
00:00:41,249 --> 00:00:43,543
Prý flirtovala s číšníkem.

5
00:00:44,169 --> 00:00:46,963
Brady říkal, „Dost sraček.“
A dal jí kopačky.

6
00:00:47,213 --> 00:00:48,590
To tak ne…

7
00:00:51,468 --> 00:00:52,302
Myslím…

8
00:00:52,635 --> 00:00:55,346
…proč by to zveřejnila,
kdyby se s ní rozešel?

9
00:00:55,847 --> 00:00:59,517
Chtěla, aby ho žárlil, ne?
Proto napsala „velká chyba“.

10
00:01:44,437 --> 00:01:45,563
Myslím, že píchá.

11
00:01:50,735 --> 00:01:51,694
Promluvíme si?

12
00:01:55,198 --> 00:01:56,032
Dobře.

13
00:02:08,211 --> 00:02:09,879
O čem chceš mluvit?

14
00:02:09,963 --> 00:02:12,924
Postnout tu fotku bylo hnusný, Brady.
I na tebe.

15
00:02:15,176 --> 00:02:16,010
Podívej,

16
00:02:16,094 --> 00:02:20,515
chápu, jestli chceš, aby si mysleli,
že ses se mnou rozešel. V pohodě, ale…

17
00:02:21,141 --> 00:02:22,684
Vrátíš mi moje hodinky?

18
00:02:23,059 --> 00:02:25,061
Pak už spolu nemusíme promluvit.

19
00:02:28,398 --> 00:02:29,524
Jaký hodinky?

20
00:02:40,368 --> 00:02:41,202
Tak jo.

21
00:02:41,411 --> 00:02:43,746
Rozdělím vás na dvojice do laboratoře.

22
00:02:43,830 --> 00:02:46,541
A to až do konce semestru.

23
00:02:46,833 --> 00:02:48,668
Nebudou se vyměňovat partneři.

24
00:02:48,751 --> 00:02:51,004
........