1
00:00:26,129 --> 00:00:31,148
RTVS uvádza francúzsky film

2
00:00:50,047 --> 00:00:55,819
PÁN HULOT IDE NA VÝSTAVU

3
00:02:53,489 --> 00:02:57,613
Réžia

4
00:04:21,798 --> 00:04:23,181
Dobré ráno!

5
00:04:42,718 --> 00:04:45,346
Pán riaditeľ, ja som prichystaný.

6
00:04:45,466 --> 00:04:48,503
Keď to bude naložené,
dajte mi povolenie na odchod.

7
00:04:52,143 --> 00:04:55,202
Idem sa pozrieť, ako to vyzerá.

8
00:04:55,327 --> 00:04:57,883
Čo čakáte, chlapci?
Kde je majster?

9
00:04:58,015 --> 00:04:59,573
Bol tu pred chvíľou.

10
00:04:59,686 --> 00:05:01,223
- Georges!
- Tu som, pán riaditeľ.

11
00:05:01,346 --> 00:05:06,711
Spolieham sa na vás ako na majstra,
že urýchlite práce.

12
00:05:06,851 --> 00:05:09,679
- Chýba nám nákres.
- Aký nákres?

13
00:05:09,795 --> 00:05:10,993
Aha, áno.

14
00:05:11,102 --> 00:05:13,476
Nemôžeme improvizovať!

15
00:05:28,757 --> 00:05:31,068
Je to úžasné!

16
00:05:32,105 --> 00:05:33,906
- Dobrý deň!
- Dobrý deň, pán riaditeľ!

17
00:05:34,090 --> 00:05:36,892
Narážame na zopár ťažkostí,

18
00:05:37,127 --> 00:05:40,697
ale napriek tomu bude náš model
prichystaný na výstavu v Amsterdame.

19
00:05:40,872 --> 00:05:44,251
Som si istý, že potrebujete
manažéra pre public relations.

20
00:05:44,408 --> 00:05:47,848
- Predstavujem vám slečnu Kimberley.
- Výborne!

21
00:06:12,519 --> 00:06:15,592
Ak tu všetci budú rozkazovať,
bude tu bordel!

22
00:06:57,797 --> 00:06:59,801
Dajte to sem!

23
00:07:04,300 --> 00:07:06,880
........