1
00:00:46,761 --> 00:00:51,785
RTVS uvádza francúzsky film

2
00:01:10,703 --> 00:01:16,481
PÁN HULOT IDE NA VÝSTAVU

3
00:03:14,250 --> 00:03:18,361
Réžia

4
00:04:42,666 --> 00:04:44,050
Dobré ráno!

5
00:05:03,607 --> 00:05:06,238
Pán riaditeľ, ja som prichystaný.

6
00:05:06,358 --> 00:05:09,398
Keď to bude naložené,
dajte mi povolenie na odchod.

7
00:05:13,041 --> 00:05:16,103
Idem sa pozrieť, ako to vyzerá.

8
00:05:16,229 --> 00:05:18,787
Čo čakáte, chlapci?
Kde je majster?

9
00:05:18,919 --> 00:05:20,479
Bol tu pred chvíľou.

10
00:05:20,592 --> 00:05:22,131
- Georges!
- Tu som, pán riaditeľ.

11
00:05:22,254 --> 00:05:27,624
Spolieham sa na vás ako na majstra,
že urýchlite práce.

12
00:05:27,764 --> 00:05:30,595
- Chýba nám nákres.
- Aký nákres?

13
00:05:30,711 --> 00:05:31,910
Aha, áno.

14
00:05:32,019 --> 00:05:34,396
Nemôžeme improvizovať!

15
00:05:49,692 --> 00:05:52,005
Je to úžasné!

16
00:05:53,043 --> 00:05:54,846
- Dobrý deň!
- Dobrý deň, pán riaditeľ!

17
00:05:55,030 --> 00:05:57,835
Narážame na zopár ťažkostí,

18
00:05:58,070 --> 00:06:01,644
ale napriek tomu bude náš model
prichystaný na výstavu v Amsterdame.

19
00:06:01,819 --> 00:06:05,202
Som si istý, že potrebujete
manažéra pre public relations.

20
00:06:05,359 --> 00:06:08,802
- Predstavujem vám slečnu Kimberley.
- Výborne!

21
00:06:33,498 --> 00:06:36,574
Ak tu všetci budú rozkazovať,
bude tu bordel!

22
00:07:18,821 --> 00:07:20,827
Dajte to sem!

23
00:07:25,331 --> 00:07:27,913
........