1
00:01:10,724 --> 00:01:17,648
PAN HULOT JEDE NA VÝSTAVU

2
00:03:45,996 --> 00:03:47,789
Tam naproti, odtud až potud.

3
00:04:08,183 --> 00:04:09,767
Dobrý den, pane.

4
00:05:03,692 --> 00:05:06,569
Jsem připravený, kdy si
budete přát, pane řediteli.

5
00:05:12,075 --> 00:05:14,076
Tak co?

6
00:05:15,077 --> 00:05:17,746
- Pozor, ředitel.
- Na co tady všichni čekáte?

7
00:05:17,830 --> 00:05:20,374
- Kde je předák?
- Jaký předák?

8
00:05:20,457 --> 00:05:22,125
- Georges.
- Tady jsem.

9
00:05:22,209 --> 00:05:24,002
Spoléhám se na vás,
jako na mistra,

10
00:05:24,086 --> 00:05:27,672
jako na dílovedoucího,
že to popoženete dopředu.

11
00:05:27,756 --> 00:05:30,049
- Chybí výkresy.
- Jaké výkresy?

12
00:05:31,926 --> 00:05:33,511
Nemůžeme přece improvizovat.

13
00:05:46,231 --> 00:05:47,816
- Dávej pozor.
- Jo, jo.

14
00:05:47,899 --> 00:05:49,526
S tím kompresorem.

15
00:05:51,444 --> 00:05:52,612
Morel je tu.

16
00:05:52,695 --> 00:05:54,905
- Dobrý den, pane Morel.
- Dobrý den.

17
00:05:54,989 --> 00:05:56,824
Vyskytlo se pár problémů.

18
00:05:57,533 --> 00:06:01,328
Přesto bude náš model pro
Amsterdam hotový.

19
00:06:01,411 --> 00:06:04,664
Jsem si jistý, že potřebujete
manažerku. Mám ji pro vás.

20
00:06:04,748 --> 00:06:06,499
- Ach, velmi dobře.
- Vaše jméno, prosím?

21
00:06:07,917 --> 00:06:09,335
Maria Kimberley.

22
00:06:33,566 --> 00:06:36,485
Každý si tady dělá co chce
a je z toho blázinec!
........