1
00:00:02,038 --> 00:00:03,139
<i>V minulých dílech Eureky...</i>

2
00:00:03,206 --> 00:00:04,573
Šerif Jack Carter,
Tess Fontana.

3
00:00:04,641 --> 00:00:05,741
Tess a já jsme staré kamarádky.

4
00:00:05,809 --> 00:00:07,509
Je novou vedoucí Sekce 5.

5
00:00:07,577 --> 00:00:10,813
- Byl to radiový signál.
- Lidský?

6
00:00:10,881 --> 00:00:12,815
Ne. Nic tak daleko
ještě nemáme.

7
00:00:12,883 --> 00:00:16,118
Tam venku něco je
a směřuje to přímo na nás.

8
00:00:16,186 --> 00:00:19,755
Generál Mansfield se obává, že tento
signál nemusí být přátelský.

9
00:00:19,823 --> 00:00:21,791
Nařídil mi připravit
obranný systém.

10
00:00:29,065 --> 00:00:31,466
Proč musejí rána začínat
tak brzo?

11
00:00:31,534 --> 00:00:33,535
Protože tu někdo zůstal
vzhůru hodně dlouho.

12
00:00:33,603 --> 00:00:35,304
- Já ale nezůstala.
- No, jasně.

13
00:00:35,371 --> 00:00:36,638
Ale zato jsem měla
divnej sen.

14
00:00:36,706 --> 00:00:38,040
Bylo to přesně jako když
se snažíš dokončit

15
00:00:38,108 --> 00:00:39,741
fakt důležitej test
a začne ti docházet čas.

16
00:00:39,810 --> 00:00:41,210
Já obvykle mívám sny o baseballu,

17
00:00:41,278 --> 00:00:44,880
nebo celosvětový katastrofě...
nebo o sladkostech.

18
00:00:48,218 --> 00:00:49,852
Deset a dvě,
chytni ten volant.

19
00:00:49,920 --> 00:00:53,289
- Znervóznilo tě to?
- Jo.

20
00:00:53,356 --> 00:00:54,857
A co třeba tohle?

21
00:00:54,925 --> 00:00:56,325
- Hej, hej, hej!
- A co tohle?

........