1
00:00:01,300 --> 00:00:02,870
<i>V minulých dílech Eureky...</i>

2
00:00:02,937 --> 00:00:08,274
Kvůli autismu má Kevin obvykle
daleko blíž k technice než k lidem.

3
00:00:08,342 --> 00:00:11,578
- Vezmi si mě, Jo Jo.
- Nevím, co říct.

4
00:00:11,645 --> 00:00:15,882
Nemám tě tady. Já prostě nevím,
jestli takhle můžu dál.

5
00:00:15,950 --> 00:00:18,046
Sbohem, Jacku.

6
00:00:18,114 --> 00:00:22,254
Jsem si celkem jistý,
že jsme v roce 1947.

7
00:00:22,322 --> 00:00:24,225
Všichni jste z roku 2010?

8
00:00:24,293 --> 00:00:26,195
Z Eureky,
kterou jste pomohl vytvořit.

9
00:00:26,263 --> 00:00:29,165
Teď potřebujeme vaši pomoc,
abychom se dostali zpět.

10
00:00:29,233 --> 00:00:31,534
Jen pro štěstí.

11
00:00:36,324 --> 00:00:37,987
Díky, žes nás dostal
zpátky domů, Henry.

12
00:00:38,054 --> 00:00:43,740
- A všechno je při starém.
- Neměl by být žulový?

13
00:00:43,808 --> 00:00:46,797
Pokud je tohle jinak,
další věci by mohly taky, že?

14
00:00:46,860 --> 00:00:49,792
Ano, vezmu si tě.

15
00:00:49,860 --> 00:00:54,359
Vzít si tě?
V jakém vesmíru?

16
00:00:54,427 --> 00:00:57,594
Kevine, zlato?
Kde jsi?

17
00:00:57,661 --> 00:01:00,461
Klid, mami.
Jsem přímo tady.

18
00:01:00,529 --> 00:01:06,595
Pěkná čapka! Vrátím se před večeří.
Dík, mami. Mám tě rád.

19
00:01:18,966 --> 00:01:22,500
<i>- S.A.R.A.H., jsi tady?
- Ano, šerife.</i>

20
00:01:22,568 --> 00:01:25,002
S.A.R.A.H., je Zoe
pořád na Harvardu?

21
00:01:25,069 --> 00:01:29,203
Jistě že je, Jacku.
Kde jinde by byla?

........