1
00:00:00,500 --> 00:00:02,800
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:03,445 --> 00:00:05,325
PŘED OSMI LETY

3
00:00:05,405 --> 00:00:06,485
<i>Nadrotmistře?</i>

4
00:00:06,565 --> 00:00:07,605
Slyším.

5
00:00:07,685 --> 00:00:10,645
<i>Máme hlášené vloupání
do prodejny automobilů.</i>

6
00:00:10,725 --> 00:00:11,885
<i>Mám tam zajet?</i>

7
00:00:11,965 --> 00:00:14,085
Ne, Laur?ne, už jsem na místě.

8
00:01:15,565 --> 00:01:16,485
Dobrý?

9
00:01:17,885 --> 00:01:19,325
On je tady...

10
00:01:19,925 --> 00:01:21,085
Kdo je tady?

11
00:01:22,125 --> 00:01:23,325
Je tady.

12
00:01:26,165 --> 00:01:27,005
Hej!

13
00:01:28,165 --> 00:01:29,645
Hej! Stůj!

14
00:01:31,045 --> 00:01:31,925
Zastav se!

15
00:01:32,405 --> 00:01:33,925
Tak stůj!

16
00:01:35,965 --> 00:01:36,965
To jsem nebyl já!

17
00:01:38,445 --> 00:01:40,565
Přestaň! Ani se nehni!

18
00:01:42,205 --> 00:01:43,125
Nechte toho!

19
00:01:43,205 --> 00:01:44,085
Já nic neudělal!

20
00:01:45,405 --> 00:01:46,405
Nechte toho!

21
00:02:09,805 --> 00:02:10,765
Doufejme,

22
00:02:10,845 --> 00:02:13,845
že vás ten výslech
na generální inspekci trochu poučil.

23
00:02:15,085 --> 00:02:17,725
Mrtvola na policejní stanici,
to je i tady příliš.

24
00:02:20,845 --> 00:02:23,605
Prozatím jejich závěry
nehrajou moc proti vám.

........