1
00:00:06,485 --> 00:00:09,805
PŮVODNÍ DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,965 --> 00:00:16,325
VĚTŠINA TĚCHTO ZÁBĚRŮ Z PŘELÍČENÍ
SE NIKDY NEVYSÍLALA

3
00:00:16,405 --> 00:00:18,485
Posaďte se, stráž i obžalovaný.

4
00:00:18,965 --> 00:00:24,085
<i>Byla jsem v první třídě,</i>
<i>když začal proces,</i>

5
00:00:24,285 --> 00:00:27,805
<i>takže bylo nutné</i>

6
00:00:28,405 --> 00:00:31,005
<i>ujasnit jisté detaily,</i>

7
00:00:31,085 --> 00:00:35,805
kdo je můj biologický otec,
protože do té chvíle...

8
00:00:35,885 --> 00:00:36,725
ROSA RICARTOVÁ

9
00:00:36,805 --> 00:00:40,885
...jsem to nevěděla a nezajímala
se o to, protože jsem byla malá.

10
00:00:43,325 --> 00:00:47,965
Vzpomínám si, že média stála před školou.

11
00:00:48,285 --> 00:00:52,565
Po vyučování jsem šla
ze školy jinými dveřmi

12
00:00:52,805 --> 00:00:53,725
a odvezli mě domů.

13
00:00:57,605 --> 00:00:59,445
<i>- Miguel Ricart...</i>
<i>- Miguel Ricart...</i>

14
00:00:59,525 --> 00:01:00,405
<i>Miguel Ricart...</i>

15
00:01:00,485 --> 00:01:03,765
<i>Poprvé jsem ho viděla v televizi,</i>

16
00:01:04,645 --> 00:01:06,565
<i>protože každý rok</i>

17
00:01:06,645 --> 00:01:11,685
na výročí smrti těch dívek
je vždycky ukazovali.

18
00:01:15,445 --> 00:01:18,965
<i>Je těžké říct, jak jsem viděla svého otce,</i>

19
00:01:19,045 --> 00:01:20,765
<i>když jsem ho vlastně neznala.</i>

20
00:01:21,725 --> 00:01:27,005
<i>Nezestárnul, protože jsem</i>
<i>vyrůstala pořád se stejnými obrázky.</i>

21
00:01:27,925 --> 00:01:30,525
<i>Věděla jsem, že je moje rodina,</i>

22
00:01:30,605 --> 00:01:33,325
<i>ale necítila jsem,</i>

23
00:01:33,405 --> 00:01:36,765
že je můj příbuzný,
přestože je to můj otec.
........