1
00:00:03,400 --> 00:00:06,200
Dažde meškajú.

2
00:00:06,200 --> 00:00:09,633
Je najkrutejšie obdobie roka.

3
00:00:14,267 --> 00:00:17,433
Mláďatá narodené do obdobia
sucha čelia hladu.

4
00:00:20,733 --> 00:00:23,367
Slabí a zranení sú preriedení.

5
00:00:28,833 --> 00:00:31,667
Všetko zúfalo čaká na dážď.

6
00:00:33,133 --> 00:00:35,567
Keď konečne prichádza,
je to lejak

7
00:00:35,567 --> 00:00:37,867
obrovských rozmerov.

8
00:00:40,767 --> 00:00:44,833
Do odlišného sveta sa
vynárajú neznáme živočíchy.

9
00:00:46,767 --> 00:00:49,000
Začína obdobie dažďov.

10
00:01:02,600 --> 00:01:04,400
VEĽKÉ SUCHO

11
00:01:05,700 --> 00:01:07,600
PRÍCHOD DAŽĎOV

12
00:01:09,800 --> 00:01:12,867
V údolí rieky Luangwa
je začiatok novembra.

13
00:01:15,900 --> 00:01:20,233
Šesť a pol mesiaca bez dažďa
vysušilo krajinu,

14
00:01:20,233 --> 00:01:22,600
vysalo všetku vlhkosť z trávy.

15
00:01:27,500 --> 00:01:30,000
Pre slonie mláďa je obdobie sucha

16
00:01:30,000 --> 00:01:32,000
najťažším časom v roku.

17
00:01:39,533 --> 00:01:43,200
Stádo musí každý deň prejsť
aj 80 km,

18
00:01:43,200 --> 00:01:44,667
aby našli dostatok potravy.

19
00:01:54,767 --> 00:01:57,267
Skúsená stará samica musí zaistiť

20
00:01:57,267 --> 00:01:59,300
prežitie svojej rodiny.

21
00:02:15,800 --> 00:02:19,300
Nech idú akokoľvek ďaleko,
vždy ich vedie naspäť

22
00:02:19,300 --> 00:02:21,233
k rieke.

23
00:02:24,800 --> 00:02:28,800
Tá je posledným zdrojom vody v údolí.

24
........