1
00:00:01,836 --> 00:00:02,768
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:02,837 --> 00:00:04,236
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:04,305 --> 00:00:06,472
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:06,540 --> 00:00:08,474
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:08,542 --> 00:00:10,609
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:10,678 --> 00:00:12,511
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:12,580 --> 00:00:14,913
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:14,982 --> 00:00:16,348
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:16,417 --> 00:00:18,917
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:18,986 --> 00:00:21,653
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:21,722 --> 00:00:23,756
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:23,824 --> 00:00:26,392
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:26,460 --> 00:00:29,695
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:29,764 --> 00:00:31,930
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:31,999 --> 00:00:33,599
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:33,667 --> 00:00:36,335
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:36,404 --> 00:00:37,836
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:37,905 --> 00:00:39,738
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:41,308 --> 00:00:43,375
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:44,545 --> 00:00:46,812
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:46,881 --> 00:00:48,881
Som kapitán Bruno Fabi
od karabinierov ...

22
00:00:48,949 --> 00:00:50,449
zločiny, súvisiacimi s umením a starožitnosťami.

23
00:00:50,518 --> 00:00:52,851
Fabi, ak sa nám dostanú
ten Američan

........