1
00:00:00,809 --> 00:00:02,615
<i>V minulých dílech
"Legends of Tomorrow" ...</i>

2
00:00:02,620 --> 00:00:03,895
<i>Je to dračí vejce.</i>

3
00:00:03,920 --> 00:00:05,210
<i>Jsi posedlý.</i>

4
00:00:05,235 --> 00:00:07,051
Ray je pryč.
Převzal jsem jeho tělo.

5
00:00:07,052 --> 00:00:08,340
<i>Kdyby Neron chtěl Johna mrtvého,</i>

6
00:00:08,420 --> 00:00:09,970
<i>zabil by ho na místě.</i>

7
00:00:09,995 --> 00:00:11,760
<i>Potřebuju, abys otevřel dveře do pekla.
</i>

8
00:00:11,840 --> 00:00:14,318
<i>Jde o to přivést sem někoho z druhé strany.</i>

9
00:00:14,320 --> 00:00:15,180
<i>Tabithu.</i>

10
00:00:15,205 --> 00:00:17,685
Promiň. Já to nebyl.
Byla to moje bradavka.

11
00:00:18,425 --> 00:00:20,765
- Zachraň mě!
- Jak si přeješ.

12
00:00:23,120 --> 00:00:24,565
Monu tady nenechám.

13
00:00:24,784 --> 00:00:27,525
Opravdu si myslíš, že si všichni
v pekle zaslouží tam být?

14
00:00:27,526 --> 00:00:29,475
Tohle je tvoje příležitost,
jak to napravit.

15
00:00:29,555 --> 00:00:31,575
Zachráním Raye.

16
00:00:32,605 --> 00:00:34,575
<i>Miláčku, je čas jít.</i>

17
00:00:35,775 --> 00:00:38,985
No tak, zlato, jdeme.
Přijdeme pozdě.

18
00:00:39,065 --> 00:00:41,865
Zari? Halvu raději nejez.
<font color="#ff8000">(halva=orientální cukrovinka)</font>

19
00:00:41,945 --> 00:00:44,745
Ne, mami.

20
00:00:44,755 --> 00:00:47,745
Zari Jaan.

21
00:00:47,825 --> 00:00:50,425
Dezert se nejí po snídani.

22
00:00:52,925 --> 00:00:54,585
Co je?

23
00:00:54,665 --> 00:00:57,885
Je to jen kopnutí.
........