1
00:00:18,815 --> 00:00:20,034
Dobré ráno.

2
00:00:20,607 --> 00:00:21,767
Dobré ráno.

3
00:00:23,257 --> 00:00:25,617
- Co děláš?
- Natáčím tě.

4
00:00:27,494 --> 00:00:30,173
- A proč mě natáčíš?
- Abych si pamatoval, jaká jsi,

5
00:00:30,528 --> 00:00:33,008
než se proměníš v divoké zvíře.

6
00:00:39,648 --> 00:00:40,769
Kam jdeš?

7
00:00:43,329 --> 00:00:44,609
Za Tristánem.

8
00:00:44,928 --> 00:00:46,969
Vstal dřív než my, co?

9
00:00:52,249 --> 00:00:54,889
To je normální snad jen u křečků.

10
00:00:55,123 --> 00:00:56,982
Co to povídáš?

11
00:00:57,332 --> 00:00:58,573
Tristáne, tu máš!

12
00:00:59,135 --> 00:01:00,236
Výborně.

13
00:01:02,929 --> 00:01:04,929
Óscare, budeš to dělat celý den?

14
00:01:05,730 --> 00:01:06,810
- Nech už toho.
- Ne.

15
00:01:06,890 --> 00:01:09,930
Přestaň mě nahrávat, nech toho.

16
00:01:13,291 --> 00:01:14,691
Co děláš?

17
00:01:16,331 --> 00:01:17,571
Očichávám tě.

18
00:01:43,053 --> 00:01:44,893
Jak ti je?

19
00:01:44,973 --> 00:01:47,293
- Budu mít záchvat úzkosti.
- Já taky.

20
00:01:47,893 --> 00:01:48,973
Sakra.

21
00:01:49,613 --> 00:01:52,054
Právě jste uzavřely největší zakázku

22
00:01:52,134 --> 00:01:53,413
v historii tohoto studia,

23
00:01:53,494 --> 00:01:55,134
- už můžete jít slavit.
- Dobře.

24
00:01:55,974 --> 00:01:57,174
Dokázaly jsme to.
........