1
00:00:41,879 --> 00:00:42,879
Hej!

2
00:00:47,119 --> 00:00:48,119
Hej!

3
00:00:48,680 --> 00:00:49,680
Hej!

4
00:00:53,800 --> 00:00:54,800
Hej!

5
00:01:01,080 --> 00:01:02,280
Svině!

6
00:01:54,520 --> 00:01:55,920
To je moje auto.

7
00:01:56,439 --> 00:01:57,439
Dobře.

8
00:01:58,560 --> 00:01:59,560
Sakra, já...

9
00:02:00,920 --> 00:02:04,040
- Koupal jsem se a...
- Nastup si.

10
00:02:12,920 --> 00:02:14,800
Byl jsem ve vodě...

11
00:02:16,000 --> 00:02:17,000
A...

12
00:02:18,080 --> 00:02:21,040
Viděl jsem je, brali všechno,

13
00:02:21,119 --> 00:02:22,479
vzali mi všechno.

14
00:02:22,640 --> 00:02:26,160
Klíče od auta, peněženku
se všemi doklady,

15
00:02:26,280 --> 00:02:27,560
telefon...

16
00:02:27,959 --> 00:02:29,520
Nemohl jsem ani zavolat ženě.

17
00:02:30,119 --> 00:02:31,760
- Třeba je to znamení, ne?
- Jo,

18
00:02:31,840 --> 00:02:34,040
znamení, že pálenka
mi nedělá vůbec dobře.

19
00:02:34,400 --> 00:02:36,560
Byl jsem na pracovním obědě a...

20
00:02:36,760 --> 00:02:39,280
trochu jsem se líznul,

21
00:02:39,520 --> 00:02:42,040
- protože tam byli Němci...
- Řekl jsi "líznul"?

22
00:02:42,119 --> 00:02:44,080
Chci říct opil.

23
00:02:44,160 --> 00:02:45,439
Tak jsem si říkal:

24
00:02:46,439 --> 00:02:47,680
"Vykoupej se v moři,
........