1
00:00:14,133 --> 00:00:19,955
<i>edna.cz/jessica-jones
edna.cz/defenders</i>

2
00:00:49,200 --> 00:00:54,377
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

3
00:01:20,155 --> 00:01:23,177
JESSICA JONES
S03E01 - AKA The Perfect Burger

4
00:01:32,688 --> 00:01:35,177
<i>Existují situace,
na které člověk řekne:</i>

5
00:01:35,266 --> 00:01:38,000
<i>"Perfektní, a to bez debat.</i>

6
00:01:38,155 --> 00:01:41,177
<i>Tak je to prostě správný."</i>

7
00:01:42,666 --> 00:01:45,288
<i>Jsou tu však i zcela špatný situace.</i>

8
00:01:47,398 --> 00:01:50,777
<i>Soukromý detektiv se
na tyto situace takto nedívá,</i>

9
00:01:51,610 --> 00:01:55,200
<i>teda dokud se nerozhodne
hrát si na někoho jinýho.</i>

10
00:01:55,511 --> 00:01:58,466
- Cassie Yasdanová?
- Ano?

11
00:01:59,444 --> 00:02:02,777
Jsem Jessica Jonesová.
Odvedu tě ke tvé matce.

12
00:02:03,288 --> 00:02:06,377
- Co tu sakra chcete?
- Byl mi nahlášen její únos.

13
00:02:06,711 --> 00:02:09,311
Nikdo ji neunesl,
já jsem její otec.

14
00:02:09,377 --> 00:02:12,000
Už nejste její opatrovník.
Sbal se a pojď se mnou.

15
00:02:12,066 --> 00:02:16,955
- Tati? - Měl jsem mizerného
právníka a pomstychtivou bejvalku.

16
00:02:17,022 --> 00:02:21,000
A teď jste zločinec, který odjel
do zahraničí s nezletilou holkou

17
00:02:21,060 --> 00:02:24,555
- a který padělal doklady.
- Musel jsem ji dostat pryč od její matky.

18
00:02:24,577 --> 00:02:27,711
- Je hrozná. - A vy jste první,
kdo tohle řekl o svý bejvalce.

19
00:02:27,770 --> 00:02:30,822
- Tak polez.
- Od táty se nikam nehnu.

20
00:02:32,666 --> 00:02:35,355
- To on je tu ten špatný.
- To tvrdí moje bejvalka.

21
00:02:35,422 --> 00:02:38,711
- To tvrdí zákon, sráči.
- Americký zákon.
........