1
00:00:06,005 --> 00:00:09,921
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,796 --> 00:00:14,671
Zruš to!

3
00:00:15,005 --> 00:00:16,213
To nemůžu.

4
00:00:16,630 --> 00:00:17,505
Proč ne?

5
00:00:17,588 --> 00:00:18,963
Už jsem souhlasila.

6
00:00:19,046 --> 00:00:22,338
Tetička Yoshie měla velkou radost
a on také souhlasil.

7
00:00:22,421 --> 00:00:23,505
Zruš to!

8
00:00:25,546 --> 00:00:27,296
Jdi se vykoupat, Retsuko.

9
00:00:28,380 --> 00:00:29,505
A já...

10
00:00:31,671 --> 00:00:33,796
mezitím uvařím něco k večeři.

11
00:00:33,880 --> 00:00:35,338
Nesnaž se změnit téma!

12
00:00:35,630 --> 00:00:37,088
Tak mi něco pověz.

13
00:00:38,005 --> 00:00:42,088
Znáš snad takového frajera?

14
00:00:42,171 --> 00:00:44,838
- Ne.
- Tak v čem je problém?

15
00:00:44,921 --> 00:00:47,588
Říká se, že dohodnutá manželství
mají nízkou míru rozvodovosti.

16
00:00:48,796 --> 00:00:51,088
Poznala ses tak s tátou?

17
00:00:51,171 --> 00:00:53,005
Kdepak, my máme normální manželství.

18
00:00:53,255 --> 00:00:55,671
- Jak jinak.
- Domluvené sňatky jsou zastaralé.

19
00:00:55,755 --> 00:01:00,338
Copak si nepřeješ poznat svého vyvoleného
náhodou při osudovém setkání?

20
00:01:01,255 --> 00:01:04,963
Nejistá budoucnost zamilovaného páru...

21
00:01:05,046 --> 00:01:06,963
- Počkat.
- Tak to bylo i u nás...

22
00:01:07,046 --> 00:01:08,838
- Hej!
- Naši rodiče byli proti.

23
00:01:08,921 --> 00:01:10,130
Ale my jsme překonali...

24
........