1
00:00:06,006 --> 00:00:10,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,053 --> 00:00:13,847
Inspirováno skutečnými událostmi.

3
00:00:13,930 --> 00:00:15,765
Některé scény, postavy, jména, místa

4
00:00:15,849 --> 00:00:17,892
či události byly změněny
pro dramatické účely.

5
00:00:24,065 --> 00:00:25,900
OAXACA, MEXIKO

6
00:00:25,984 --> 00:00:28,361
SOUČASNOST

7
00:00:32,615 --> 00:00:33,575
<i>Kdo jsi?</i>

8
00:00:34,743 --> 00:00:37,037
<i>Zkusil sis někdy položit tuhle otázku?</i>

9
00:00:38,288 --> 00:00:39,247
<i>Nejspíš ne.</i>

10
00:00:40,623 --> 00:00:42,667
<i>Svět ti totiž odpoví.</i>

11
00:00:44,419 --> 00:00:46,171
NEZNÁMÉ ČÍSLO:
SOUŘADNICE: ZA 30 MINUT

12
00:00:46,254 --> 00:00:48,298
<i>Můžeš být matka, otec,</i>

13
00:00:48,381 --> 00:00:51,342
<i>bankovní úředník, pradlena, zvrhlík.</i>

14
00:00:51,426 --> 00:00:54,971
<i>Celej život mi někdo říká, kým jsem.</i>

15
00:01:00,351 --> 00:01:01,186
<i>Dost dlouho</i>

16
00:01:01,269 --> 00:01:03,813
<i>jsem byl pravou rukou</i>
<i>Vita Rizzuta,</i>

17
00:01:03,897 --> 00:01:06,274
<i>největšího mafiánskýho bosse,</i>
<i>jakej byl kdy v Kanadě.</i>

18
00:01:07,650 --> 00:01:08,735
<i>Montréal nám patřil,</i>

19
00:01:09,819 --> 00:01:11,571
<i>dokud nás osud  nerozdělil.</i>

20
00:01:11,654 --> 00:01:13,114
SMRT KMOTRA

21
00:01:14,449 --> 00:01:17,285
<i>Když Vito zemřel,</i>
<i>nastala v Montréalu válka.</i>

22
00:01:17,786 --> 00:01:19,662
<i>Všechny gangy chtěly vládnout.</i>

23
00:01:21,539 --> 00:01:23,291
<i>Ale na řadě jsem byl já.</i>

24
00:01:23,416 --> 00:01:26,377
<i>Během následujících pět let</i>
........