1
00:00:06,131 --> 00:00:08,133
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,053 --> 00:00:13,847
Inspirováno skutečnými událostmi.

3
00:00:13,930 --> 00:00:15,724
Některé scény, postavy, jména, místa

4
00:00:15,807 --> 00:00:17,892
či události byly změněny
pro dramatické účely.

5
00:00:17,976 --> 00:00:19,728
V předchozích dílech jste viděli...

6
00:00:20,186 --> 00:00:22,605
Znám ty lidi. Rodina je nejdůležitější.

7
00:00:22,731 --> 00:00:25,567
<i>Podváděla jsem tě,</i>
<i>a načapala mě policajtka</i>

8
00:00:25,650 --> 00:00:28,486
<i>Tvrdila, že když nebudu práskat,</i>
<i>řekne ti to.</i>

9
00:00:28,820 --> 00:00:31,156
Díky za předání té nahrávky Domenicovi.

10
00:00:31,906 --> 00:00:33,700
Tohle je začátek.

11
00:00:34,242 --> 00:00:35,785
Val? Cos to udělal?

12
00:00:36,286 --> 00:00:38,038
Neměl jsem na výběr. Musel jsem, Enzo.

13
00:00:39,748 --> 00:00:40,832
Nikdy ti to neodpustím.

14
00:00:41,207 --> 00:00:42,459
Zmizela i s autem.

15
00:00:42,792 --> 00:00:44,002
Něco se muselo stát.

16
00:00:44,377 --> 00:00:46,588
Pošlete policii!

17
00:00:46,921 --> 00:00:49,090
Říkáš si, teď se zbavil Irů,

18
00:00:49,174 --> 00:00:50,467
možná jsem další na řadě.

19
00:00:51,217 --> 00:00:53,470
Odpověď je, že ne.

20
00:00:58,308 --> 00:01:01,269
Hajzl! Zředil to.

21
00:01:02,145 --> 00:01:04,814
Chceme partnery, ne nepřátele.

22
00:01:05,190 --> 00:01:07,025
<i>Chci, abyste pro sebe i pro nás</i>

23
00:01:07,108 --> 00:01:09,277
vyřešili problém Declan.

24
00:01:09,569 --> 00:01:10,403
Domluveno.

25
........