1
00:00:01,309 --> 00:00:03,877
- Mami! - Myslel jsem, že bych
ji vzal do Oaji. - Jde do školy.

2
00:00:03,912 --> 00:00:06,031
<i>V minulých dílech...</i>
- Nemůžeš jen tak rozhodnout...

3
00:00:06,056 --> 00:00:07,546
- Ve skutečnosti můžu.
- Nezavírej...

4
00:00:07,581 --> 00:00:11,860
Když jsem s tátou, chybíš mi tolik,
že bych nejraději byla v nebi.

5
00:00:11,923 --> 00:00:13,623
Hoří snad?

6
00:00:13,660 --> 00:00:16,585
Ta scéna
v uličce nepůjde.

7
00:00:16,788 --> 00:00:19,249
Jsem bez Adderallu.
Pomůže ti to?

8
00:00:20,663 --> 00:00:21,831
Lake!

9
00:00:21,856 --> 00:00:23,538
Pete nemůže
jen tak přijít do tvého domu

10
00:00:23,601 --> 00:00:25,797
a vzít ti dceru
bez tvého vědomí.

11
00:00:25,860 --> 00:00:28,894
- Dneska je venku plno policajtů.
- Super. Jsem v pohodě.

12
00:00:28,929 --> 00:00:31,729
- Co klíče od domu?
- Nevím. Má je kde kdo.

13
00:00:31,819 --> 00:00:32,961
<i>Našel jsi ten klíč?</i>

14
00:00:32,986 --> 00:00:34,726
Detektive,
to je má asistentka Casey.

15
00:00:34,751 --> 00:00:36,640
Jane o nás stále neví, že ne?

16
00:00:36,703 --> 00:00:38,436
Sotva zná tvé pravé jméno.

17
00:00:38,472 --> 00:00:40,171
Co ten chlapec na kole?

18
00:00:40,207 --> 00:00:42,107
Nikdy předtím jsem ho neviděla.

19
00:00:43,507 --> 00:00:46,214
..:: Ten Days in the Valley ::..

20
00:00:46,215 --> 00:00:48,415
Překlad: Michael Mck
Překlad a korekce: zuzana.mrak

21
00:00:48,416 --> 00:00:50,197
www.neXtWeek.cz

22
00:00:50,221 --> 00:00:53,221
DEN 2. Střípky pravdy

........