1
00:00:22,086 --> 00:00:24,669
Hele, pojď,
Tylere no tak.

2
00:00:46,238 --> 00:00:48,084
Vrať se zpátky.

3
00:00:48,734 --> 00:00:50,084
Zůstaň u auta, DB.

4
00:00:50,109 --> 00:00:51,209
Hej, chceš ještě?

5
00:00:51,234 --> 00:00:52,850
Řekl jsem drž se
zpátky, Rexi!

6
00:00:52,875 --> 00:00:54,781
DB, musíš
hned odejít.

7
00:00:54,806 --> 00:00:56,208
Ty víš,
proč jsem tady.

8
00:00:59,600 --> 00:01:01,509
Váš hlídací pes hraje
špinavou hru?

9
00:01:01,708 --> 00:01:03,597
S tím jsme skončili.

10
00:01:11,568 --> 00:01:12,757
Teď jdi.

11
00:01:13,103 --> 00:01:16,343
Musím si promluvit
s Lil' Rexem, dobře? Jdi.

12
00:01:35,685 --> 00:01:36,974
Nezajdeme
na drink?

13
00:01:37,094 --> 00:01:39,300
Doma už všichni spí.
Já ano.

14
00:01:39,345 --> 00:01:40,579
Jistě.

15
00:01:43,678 --> 00:01:45,221
Musím to vzít.

16
00:01:46,138 --> 00:01:47,487
Asi jeho žena.

17
00:01:48,109 --> 00:01:50,014
Hej, pojďme si vybrat místo,
jinak skončíme

18
00:01:50,039 --> 00:01:52,006
u O'Houlihana
a v noční rvačce.

19
00:01:52,460 --> 00:01:54,219
- Van Horn's?
- Perfektní.

20
00:01:54,244 --> 00:01:55,258
Nolan to tam
nenávidí.

21
00:01:55,283 --> 00:01:56,927
<i>O čem to mluvíte?</i>

22
00:01:58,361 --> 00:01:59,661
Co máš v plánu
tenhle víkend?
........