1
00:00:19,475 --> 00:00:23,934
Postupujú presne tak,
ako si predpokladal.

2
00:00:24,276 --> 00:00:29,301
Po tomto teste,
vypadne aspoň 20% ľudí.

3
00:00:29,779 --> 00:00:32,590
PROCES 01

4
00:00:33,543 --> 00:00:35,270
Tá kocka sa mi páči.

5
00:00:35,590 --> 00:00:39,340
Je to jednoduchá a efektívna.
Rovnako, ako Pobrežie.

6
00:00:42,334 --> 00:00:44,786
Si hore.

7
00:00:45,227 --> 00:00:47,044
Baby.

8
00:00:47,069 --> 00:00:48,809
Ocko ťa podrží.

9
00:00:48,834 --> 00:00:51,942
Ocko ťa podrží.
Ocko ťa podrží.

10
00:00:52,552 --> 00:00:55,262
Tu sme.

11
00:00:55,694 --> 00:00:56,904
Test skončil.

12
00:00:56,929 --> 00:01:00,542
Nie, prosím.
To mi nemôžete urobiť.

13
00:01:00,567 --> 00:01:03,607
Prosím, neeliminujte ma.
Moje poznámky sú správne.

14
00:01:03,632 --> 00:01:05,118
<i>Nerobte mi to.</i>

15
00:01:05,143 --> 00:01:06,669
<i>Tá stupnica je poškodená.</i>

16
00:01:06,694 --> 00:01:08,814
<i>Prosím.
Je to moja jediná šanca.</i>

17
00:01:09,218 --> 00:01:12,268
A NETFLIX ORIGINAL SERIES uvádza...

18
00:02:00,685 --> 00:02:03,676
<font color="#ff8000">3%</font>
<font color="#ffff00">PREKLAD, KOREKCIE, ČASOVANIE:</font> <i><font color="#00ff00">drako83</font></i>

19
00:02:10,080 --> 00:02:13,926
KAPITOLA 04: KAČICA

20
00:02:20,890 --> 00:02:24,083
O 106 ROKOV NESKÔR

21
00:03:05,269 --> 00:03:08,913
Ľudia, dám vám radu. Vynechajte
toto jedlo, ktoré nám teraz dávajú.

22
00:03:08,938 --> 00:03:11,778
Mohlo by to pokaziť
našu chuť na obed.

23
00:03:13,734 --> 00:03:15,950
........