1
00:00:00,000 --> 00:00:01,032
No panečku!

2
00:00:01,056 --> 00:00:02,516
Naposledy jsme opustili naší Jane

3
00:00:02,541 --> 00:00:04,495
při práci s jejím otcem na To je Mars,

4
00:00:04,520 --> 00:00:05,945
což byl remake

5
00:00:05,970 --> 00:00:07,646
Stevovy a Brendiny vášně,

6
00:00:07,671 --> 00:00:10,331
což byl samozřejmě remake Santosových vášní.

7
00:00:10,356 --> 00:00:13,057
Ale kreativita se nenacházela všude.

8
00:00:13,082 --> 00:00:15,349
Mateo má opravdové problémy se čtením.

9
00:00:15,505 --> 00:00:17,338
Oproti zbytku třídy je pozadu.

10
00:00:17,406 --> 00:00:18,484
Jen mu hodně čtěte.

11
00:00:18,661 --> 00:00:20,841
Hrajte slovní hry.
Zaměstnejte ho.

12
00:00:20,910 --> 00:00:23,444
A tak Jane s Rafaelem zkusili
hodit své city stranou,

13
00:00:23,469 --> 00:00:25,502
- aby se soustředili na svého syna.
- Art?

14
00:00:25,636 --> 00:00:28,138
Ale to se lehce řeklo,
než udělalo pro naší Jane.

15
00:00:28,163 --> 00:00:31,252
Stále milovala
Rafaela, ale ten šel dál

16
00:00:31,277 --> 00:00:33,478
a Jane se o to také snažila.

17
00:00:33,589 --> 00:00:35,529
Bylo to poprvé za poslední týdny s ním,

18
00:00:35,553 --> 00:00:36,969
kdy se mé srdce nezlomilo.

19
00:00:36,993 --> 00:00:39,159
Bylo to krátké, ale stálo to za to.

20
00:00:39,631 --> 00:00:41,106
Kdo se ještě snažil jít dál?

21
00:00:41,130 --> 00:00:42,930
Petra a J.R.

22
00:00:42,999 --> 00:00:45,289
J.R. přišla o místo, protože jí Petra lhala.

23
00:00:45,314 --> 00:00:47,428
Ale rozhodly se na tom zapracovat.

24
00:00:47,569 --> 00:00:49,333
Mám je rád.
........