1
00:00:01,102 --> 00:00:02,035
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:02,103 --> 00:00:03,503
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:03,571 --> 00:00:05,738
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:05,807 --> 00:00:07,785
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:07,809 --> 00:00:09,876
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:09,944 --> 00:00:11,778
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:11,846 --> 00:00:14,180
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:14,249 --> 00:00:15,615
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:15,684 --> 00:00:18,184
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:18,253 --> 00:00:20,920
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:20,989 --> 00:00:23,022
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:23,091 --> 00:00:25,658
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:25,727 --> 00:00:28,961
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:29,030 --> 00:00:31,197
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:31,266 --> 00:00:32,865
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:32,934 --> 00:00:35,601
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:35,670 --> 00:00:37,148
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:37,172 --> 00:00:39,005
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:40,575 --> 00:00:42,675
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:43,912 --> 00:00:45,478
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:45,547 --> 00:00:47,246
Fabi...

22
00:00:47,315 --> 00:00:49,248
Neskrývate sa tu
pod lyžiarskou maskou,

23
00:00:49,317 --> 00:00:50,950
pracujúc pre karabinierov.

24
........