1
00:00:30,438 --> 00:00:33,380
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:54,549 --> 00:01:56,104
Adso!

3
00:02:06,450 --> 00:02:08,027
Adso!

4
00:02:11,721 --> 00:02:13,115
Adso!

5
00:02:16,633 --> 00:02:18,155
Adso!

6
00:02:22,288 --> 00:02:23,741
Adso.

7
00:02:26,556 --> 00:02:29,592
Adso, Adso, Adso!

8
00:02:29,617 --> 00:02:30,369
Adso!

9
00:02:30,370 --> 00:02:32,146
Vzbuď se, Adso.

10
00:02:32,506 --> 00:02:34,210
Vzbuď se, Adso.

11
00:02:34,330 --> 00:02:36,083
To jsem já, Vilém.

12
00:02:36,203 --> 00:02:38,290
To je Vilém, Adso, to jsem já.

13
00:02:38,410 --> 00:02:42,256
Zrůda! Zrůda! Zrůda!

14
00:02:50,570 --> 00:02:52,842
- Co se stalo?
- Nic.

15
00:02:54,065 --> 00:02:56,266
- Ale já viděl...
- Nic jsi neviděl.

16
00:02:56,386 --> 00:02:59,269
Někdo sem dává na noc
halucinační bylinky,

17
00:02:59,310 --> 00:03:01,369
aby přesvědčil nechtěné návštěvníky,

18
00:03:01,430 --> 00:03:05,863
že knihovna je střežena
ďábelskými silami.

19
00:03:06,100 --> 00:03:08,743
Mimochodem, jaký jsi měl zážitek?

20
00:03:09,384 --> 00:03:12,192
Viděl jsem věci,
které bych neměl vidět.

21
00:03:13,990 --> 00:03:16,077
Někdo mě popadl.

22
00:03:16,370 --> 00:03:18,685
Jeho obličej jsem neviděl.

23
00:03:19,046 --> 00:03:21,610
Myslel jsem, že mě chce zabít.

24
00:03:21,730 --> 00:03:23,902
........