1
00:00:02,502 --> 00:00:03,435
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:03,503 --> 00:00:04,903
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:04,971 --> 00:00:07,138
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:07,207 --> 00:00:09,185
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:09,209 --> 00:00:11,276
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:11,344 --> 00:00:13,178
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:13,246 --> 00:00:15,580
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:15,649 --> 00:00:17,015
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:17,084 --> 00:00:19,584
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:19,653 --> 00:00:22,320
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:22,389 --> 00:00:24,422
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:24,491 --> 00:00:27,058
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:27,127 --> 00:00:30,361
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:30,430 --> 00:00:32,597
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:32,666 --> 00:00:34,265
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:34,334 --> 00:00:37,001
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:37,070 --> 00:00:38,548
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:38,572 --> 00:00:40,405
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:41,975 --> 00:00:44,075
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:45,312 --> 00:00:46,878
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:46,947 --> 00:00:48,646
Fabi...

22
00:00:48,715 --> 00:00:50,648
Neskrývate sa tu
pod lyžiarskou maskou,

23
00:00:50,717 --> 00:00:52,350
pracujúc pre karabinierov.

24
........