1
00:01:07,512 --> 00:01:08,638
Všetko pripravené?

2
00:01:08,680 --> 00:01:09,722
Áno pane.

3
00:01:16,985 --> 00:01:18,355
Newkirk.

4
00:01:20,191 --> 00:01:21,818
LeBeau je pripravený
ísť von.

5
00:01:21,859 --> 00:01:23,111
Potrebujeme rozruch.

6
00:01:23,152 --> 00:01:24,696
Áno. Áno plukovník.

7
00:01:34,406 --> 00:01:35,582
Únavená babička?

8
00:01:35,582 --> 00:01:37,083
Nechaj ma.

9
00:01:37,083 --> 00:01:38,876
Choď.
Buď opatrný.

10
00:01:38,918 --> 00:01:40,336
Nenechajte sa zastreliť.

11
00:01:40,378 --> 00:01:43,423
V takomto oblečení,
mohli by ste ich viniť?

12
00:01:58,062 --> 00:01:59,272
Stáť!

13
00:01:59,272 --> 00:02:00,773
Stáť!

14
00:02:07,947 --> 00:02:08,698
<i>Nie, nie, nie.</i>

15
00:02:08,990 --> 00:02:09,949
Angličan.

16
00:02:09,991 --> 00:02:12,285
Je námesačný.

17
00:02:12,285 --> 00:02:13,995
Prebuďte sa Newkirk.

18
00:02:16,748 --> 00:02:19,292
Newkirk ...

19
00:02:25,298 --> 00:02:26,257
Vstávajte.

20
00:02:32,889 --> 00:02:34,724
<i> Och slečna. </i>

21
00:02:34,766 --> 00:02:37,518
<i> Och slečna, ľúbim vás. Ja ... </i>

22
00:02:51,157 --> 00:02:52,992
Nie, nie, prestaňte.

23
00:02:52,992 --> 00:02:54,118
Nemôžete ísť so mnou.

24
00:02:54,160 --> 00:02:55,828
Chcem ísť len na hríby.

25
........