1
00:00:43,040 --> 00:00:45,540
<i>Snící se probudí,</i>

2
00:00:45,670 --> 00:00:48,170
<i>stíny zmizí,</i>

3
00:00:48,300 --> 00:00:50,800
<i>příběh, jenž jsem ti vyprávěl,</i>

4
00:00:50,930 --> 00:00:53,430
<i>ten příběh je lež.</i>

5
00:00:55,060 --> 00:00:57,560
<i>Ale poslouchej mě,</i>

6
00:00:57,690 --> 00:01:00,490
<i>bystré děvče, pyšné mládí,</i>

7
00:01:00,620 --> 00:01:02,820
<i>ten příběh je lež;</i>

8
00:01:02,950 --> 00:01:05,850
<i>to, co vypráví, je pravda.</i>

9
00:03:10,480 --> 00:03:14,480
HŘÍŠNÁ ŽENA Z HÖLLFALLU
<i>(Rakousko)</i>

10
00:03:17,510 --> 00:03:21,330
<i>Kdysi dávno v Rakousku,
když život a láska byly hřích,</i>

11
00:03:21,460 --> 00:03:25,400
<i>hovoří mýty o netvorech,
chodících v noci k lůžkům lidí,</i>

12
00:03:25,530 --> 00:03:29,610
<i>zrozených z viny a strachu,
kteří nás přišli zbavit dechu.</i>

13
00:05:53,140 --> 00:05:54,960
Kathi, to stačí.

14
00:05:57,530 --> 00:05:59,110
Dej mi to.

15
00:06:29,080 --> 00:06:30,870
Hele, podívej.

16
00:06:31,000 --> 00:06:32,770
Nečeká dítě.

17
00:08:06,570 --> 00:08:07,960
Kathi!

18
00:08:13,880 --> 00:08:15,680
Je to hřích!

19
00:08:18,630 --> 00:08:21,600
Když zhřešíš, vyvoláš Truda.

20
00:08:24,550 --> 00:08:26,080
Pojď.

21
00:08:31,250 --> 00:08:33,250
Teď se modli.

22
00:08:37,260 --> 00:08:40,960
Ve jménu otce, syna
a ducha svatého, ámen.

23
00:08:41,090 --> 00:08:44,990
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé...

24
00:10:49,520 --> 00:10:50,900
........