1
00:00:06,546 --> 00:00:08,046
JEDNÁ SE O ZCELA FIKTIVNÍ PŘÍBĚH

2
00:00:08,130 --> 00:00:10,005
VEŠKERÁ JMÉNA, POSTAVY,
MÍSTA I UDÁLOSTI JSOU SMYŠLENÉ

3
00:00:10,088 --> 00:00:11,921
A JAKÁKOLI PODOBNOST SE
SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

4
00:00:12,005 --> 00:00:14,255
POŘAD ZÁMĚRNĚ NIJAK NEOZBRAZUJE
NÁBOŽENSTVÍ NEBO NÁBOŽENSKÉ CÍTĚNÍ

5
00:00:14,338 --> 00:00:15,921
ČI VÍRU JEDNOTLIVCŮ
ANI CELÝCH SPOLEČNOSTÍ

6
00:00:16,005 --> 00:00:20,796
PŘI NATÁČENÍ TOHOTO SERIÁLU
NETRPĚLO ŽÁDNÉ ZVÍŘE

7
00:00:29,546 --> 00:00:30,880
Bhanu, prosím.

8
00:00:37,255 --> 00:00:38,713
Prosím, nestřílej!

9
00:00:41,546 --> 00:00:43,088
Co jsem provedla?

10
00:00:43,338 --> 00:00:44,880
Jen jsem vám pomáhala.

11
00:00:45,130 --> 00:00:48,421
Chtěli jste, abych dala kameru
do pokoje pana Dixita.

12
00:00:49,921 --> 00:00:52,046
Jak to, že to je teď moje vina?

13
00:00:54,213 --> 00:00:56,338
Kdo to po tobě chtěl?

14
00:00:57,921 --> 00:00:59,005
Madhu.

15
00:01:01,338 --> 00:01:02,921
Nejdřív přemýšlej, Šalini.

16
00:01:03,296 --> 00:01:06,171
Řekla jsem Madhu
o balíčku pana Dixita.

17
00:01:10,421 --> 00:01:12,505
To jsi pracovala pro Arjavartu.

18
00:01:14,005 --> 00:01:14,963
Ne pro nás.

19
00:01:15,463 --> 00:01:16,296
Kde jsi?

20
00:01:17,255 --> 00:01:18,088
Počkej.

21
00:01:20,421 --> 00:01:21,880
Kde je ten balíček?

22
00:01:22,838 --> 00:01:25,213
V... v koši na odpadky.

23
00:01:31,213 --> 00:01:32,088
Tam není.

24
........