1
00:00:06,546 --> 00:00:08,046
JEDNÁ SE O ZCELA FIKTIVNÍ PŘÍBĚH

2
00:00:08,130 --> 00:00:10,005
VEŠKERÁ JMÉNA, POSTAVY,
MÍSTA I UDÁLOSTI JSOU SMYŠLENÉ

3
00:00:10,088 --> 00:00:11,921
A JAKÁKOLI PODOBNOST SE
SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ

4
00:00:12,005 --> 00:00:14,255
POŘAD ZÁMĚRNĚ NIJAK NEOZBRAZUJE
NÁBOŽENSTVÍ NEBO NÁBOŽENSKÉ CÍTĚNÍ

5
00:00:14,338 --> 00:00:15,921
ČI VÍRU JEDNOTLIVCŮ
ANI CELÝCH SPOLEČNOSTÍ

6
00:00:16,005 --> 00:00:20,796
PŘI NATÁČENÍ TOHOTO SERIÁLU
NETRPĚLO ŽÁDNÉ ZVÍŘE

7
00:00:21,213 --> 00:00:24,505
<i>Jsi valící se kámen bez domova</i>

8
00:00:24,963 --> 00:00:28,255
<i>Nemáš ani vlastní jméno</i>

9
00:00:29,630 --> 00:00:30,546
Darebáci.

10
00:00:31,755 --> 00:00:35,213
Jsou to mizerové.
A všichni zdechnou jako psi.

11
00:01:16,755 --> 00:01:18,546
Arjavarto, běž se vycpat.

12
00:01:19,088 --> 00:01:21,130
Tenhle hajzl nechal zabít pana Dixita.

13
00:01:24,213 --> 00:01:25,630
A taky Leilu.

14
00:01:26,338 --> 00:01:27,380
Kdo je Leila?

15
00:01:35,005 --> 00:01:36,921
- Co teď?
- Teď je na řadě Joši.

16
00:01:46,880 --> 00:01:49,796
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

17
00:01:49,880 --> 00:01:52,713
MŮJ PŮVOD JE MŮJ OSUD

18
00:01:52,796 --> 00:01:54,546
AŤ ŽIJE ARJAVARTA

19
00:01:54,630 --> 00:01:57,671
PŘILOŽTE SVÉ TETOVÁNÍ

20
00:01:57,755 --> 00:01:59,796
AŤ ŽIJE ARJAVARTA

21
00:01:59,880 --> 00:02:01,255
PROJEKT BALI

22
00:02:01,338 --> 00:02:02,630
<i>Ať žije Arjavarta!</i>

23
00:02:02,713 --> 00:02:05,588
<i>Všechno je dílem</i>
<i>vedení pana Jošiho.</i>

........