1
00:00:08,577 --> 00:00:14,786
KDO DLOUHO HLEDÍ DO PROPASTI,
TOHO PROPAST POHLTÍ

2
00:00:24,838 --> 00:00:29,463
21. ČERVEN, 1921

3
00:01:03,971 --> 00:01:07,671
Začátek a konec.

4
00:01:10,638 --> 00:01:15,197
Přijde mi pošetilé
vnímat je bez rozdílu.

5
00:01:16,782 --> 00:01:19,283
<i>Sic mundus creatus est.</i>

6
00:01:21,171 --> 00:01:23,088
Takto stvořen byl vesmír.

7
00:01:35,131 --> 00:01:40,733
<i>Sic mundus creatus est!</i>

8
00:01:54,572 --> 00:01:56,822
Už nevěříš v proroctví?

9
00:02:01,546 --> 00:02:04,038
Já věřím v ironii osudu.

10
00:02:10,083 --> 00:02:15,215
Adam pravil, že všechno,
co se stane, je nevyhnutelné.

11
00:02:15,676 --> 00:02:18,786
Musíme nést kříž bez kdejakých okolků.

12
00:02:19,037 --> 00:02:22,614
Tato pekelná odpudivá
skládka se za šest dní změní v ráj.

13
00:02:23,013 --> 00:02:24,716
Někdy přemýšlím,

14
00:02:25,046 --> 00:02:29,708
jestli peklo a ráj
není jedno a to samé.

15
00:02:32,431 --> 00:02:34,083
Adam měl pravdu.

16
00:02:35,505 --> 00:02:37,192
Ztratil jsi víru.

17
00:02:45,630 --> 00:02:47,713
Proto tě poslal?

18
00:02:48,767 --> 00:02:51,363
Na tento okamžik jsem čekal předlouho.

19
00:02:52,016 --> 00:02:54,348
Zvláštní, že to připadne na tebe.

20
00:03:04,838 --> 00:03:07,306
Doufám, že jednou nastane den,

21
00:03:07,588 --> 00:03:10,869
kdy nebudeš věřit všemu,
co ti Adam řekne.

22
00:03:11,463 --> 00:03:15,130
Zeptej se ho, proč tě přibral.

23
00:03:16,868 --> 00:03:19,141
A proč tě nazývá Noem.

24
00:04:22,380 --> 00:04:26,671
........