1
00:03:06,750 --> 00:03:09,920
Myslím, že ju budem musieť
zabiť, človeče.

2
00:03:14,291 --> 00:03:16,461
Zničí mi život.

3
00:03:20,250 --> 00:03:22,290
Stále vyvoláva mojej žene.

4
00:03:22,333 --> 00:03:23,753
A potom zavesí.

5
00:03:25,416 --> 00:03:27,036
Vyhráža sa, že za ňou zájde.

6
00:03:32,000 --> 00:03:34,000
Jedného dňa som ju chytil pred domom,

7
00:03:34,041 --> 00:03:35,791
keď sa pozrela na moje deti.

8
00:03:45,166 --> 00:03:48,456
Nemá žiadnu empatiu, človeče.

9
00:03:48,500 --> 00:03:49,670
Ale stále ...

10
00:03:58,333 --> 00:04:00,753
Naposledy, keď ma pristihla
moja žena pri nevere,

11
00:04:00,791 --> 00:04:03,381
vzala deti na mesiac k svojej mame.

12
00:04:06,333 --> 00:04:08,963
Teraz sme v pohode.

13
00:04:09,000 --> 00:04:11,630
Spíme v jednej posteli.

14
00:04:11,666 --> 00:04:16,166
Ale úprimne, stále ma to ťahá k nej.

15
00:04:18,541 --> 00:04:19,791
Chápeš to.

16
00:04:26,875 --> 00:04:30,125
Jediný spôsob, ako to ukončiť,
je jej smrť.

17
00:04:33,875 --> 00:04:35,745
Chloe vie, že nemôžem prestať.

18
00:04:39,333 --> 00:04:41,423
Uvidíš.

19
00:04:41,458 --> 00:04:42,828
Ver mi.

20
00:04:45,291 --> 00:04:48,501
Akoby sme nemali žiadnu moc
nad vlastným životom.

21
00:04:51,208 --> 00:04:52,248
Oni áno.

22
00:04:53,583 --> 00:04:54,713
Ženy.

23
00:05:03,333 --> 00:05:04,753
Najväčšie zlo.

24
00:05:47,455 --> 00:05:50,955
PRÍLIŠ

........