1
00:00:00,532 --> 00:00:03,480
V současné době existuje
závod o to dostat se z planety.

2
00:00:03,504 --> 00:00:06,138
O tom je celá lidská historie,

3
00:00:06,173 --> 00:00:10,199
tato současná chvíle,
kdy se stěhujeme do vesmíru.

4
00:00:10,319 --> 00:00:14,215
Je to speciální dvouhodinová
událost Vetřelců dávnověku.

5
00:00:14,335 --> 00:00:16,360
Je to hodně o tom,
jak lidstvo zakládá

6
00:00:16,384 --> 00:00:19,373
stálou základnu
na jiné planetě.

7
00:00:19,662 --> 00:00:24,553
Buď jsme připraveni opustit Zemi,
nebo jsme připraveni zemřít.

8
00:00:25,070 --> 00:00:29,061
Když se lidé stanou
cizími návštěvníky na jiných planetách,

9
00:00:29,096 --> 00:00:32,764
co nebo koho potkají?

10
00:00:32,884 --> 00:00:35,750
Co když dorazíme na Mars,

11
00:00:35,870 --> 00:00:39,049
a tam jsou umělé stavby?

12
00:00:39,169 --> 00:00:43,301
Je tam mimozemská inteligence
a naše vláda o tom ví.

13
00:00:43,421 --> 00:00:48,422
A to se musí vyřešit,
pokud půjdeme za hranice Země.

14
00:00:48,654 --> 00:00:51,183
Jak se nová generace astronautů

15
00:00:51,218 --> 00:00:54,389
připravuje na život
v jiných světech,

16
00:00:54,509 --> 00:00:58,425
realizují prostě budoucnost lidstva,

17
00:00:58,545 --> 00:01:02,819
nebo se vrací
k jeho mimozemské minulosti?

18
00:01:02,939 --> 00:01:04,997
Jsme velmi blízko objevu,

19
00:01:05,099 --> 00:01:07,599
kdy pochopíme, že všechno,

20
00:01:07,635 --> 00:01:11,937
o čem zastánci teorie o dávných
astronautech mluvili, je pravda.

21
00:01:12,455 --> 00:01:15,221
KDO BYLI?

22
00:01:16,510 --> 00:01:18,720
PROČ PŘIŠLI?

........