2
00:00:45,468 --> 00:00:49,354
Pojď sem. Pojď sem.
Připravena? Běž pro klacík.

3
00:00:49,479 --> 00:00:51,456
Dobrá práce.

4
00:00:52,269 --> 00:00:54,227
Pojď sem, Revo!

5
00:01:04,747 --> 00:01:07,245
Běžela do nejbližšího domu s telefonem.

6
00:01:07,370 --> 00:01:08,924
Řekla, co viděla?

7
00:01:08,941 --> 00:01:10,941
Myslí si, že to bylo tělo.

8
00:01:13,642 --> 00:01:15,411
Je to támhle.

9
00:01:52,209 --> 00:01:54,653
Vypadá tak na 11 let.

10
00:01:54,778 --> 00:01:57,423
Máte nějakou představu, jak
dlouho tu to tělo bylo pohřbeno?

11
00:01:57,455 --> 00:01:58,953
Těžko říci.

12
00:01:58,969 --> 00:02:01,189
Suchost půdy a nedostatek
tělesného tuku

13
00:02:01,194 --> 00:02:04,414
- může zpomalit rozklad.
- Nějaký odhad?

14
00:02:04,478 --> 00:02:06,361
Vzhledem k minimální hnilobě

15
00:02:06,409 --> 00:02:09,506
- bych řekla maximálně týden.
- A příčina smrti?

16
00:02:09,522 --> 00:02:12,506
Musím ho prohlédnout v márnici,
abych určila příčinu.

17
00:02:12,544 --> 00:02:13,854
Děkuji Vám.

18
00:02:13,891 --> 00:02:15,753
Obsah jeho kapes.

19
00:02:17,737 --> 00:02:19,336
Prach z červené hlíny,

20
00:02:19,461 --> 00:02:21,689
ten druh se používá pro výrobu cihel.

21
00:02:21,865 --> 00:02:23,737
Má ho také pod nehty.

22
00:02:23,780 --> 00:02:26,390
Tady poblíž jsou cihelny.

23
00:02:27,310 --> 00:02:30,212
- Co nejrychleji to bude možné prosím,
slečno Hartová.
- Samozřejmě.

24
00:02:42,887 --> 00:02:46,089
Už 63 stránek, Williame.

........