1
00:00:00,008 --> 00:00:03,102
- Jak to šlo?
- Řekli ano.

2
00:00:04,313 --> 00:00:07,771
Mí prarodiče.
Ten byt kdysi obsahoval

3
00:00:07,777 --> 00:00:10,209
jednu z nejlepších
maleb v historii umění.

4
00:00:10,215 --> 00:00:13,987
Vermeera?
Pokud ta malba stále existuje,

5
00:00:13,993 --> 00:00:15,862
slibuju, že ji najdu.

6
00:00:15,868 --> 00:00:18,701
Adam je zřejmě někde
na pláži v Thajsku

7
00:00:18,707 --> 00:00:21,378
s žaludkem plným
Mai-Tai a drog.

8
00:00:21,384 --> 00:00:24,190
Obávám se, že se
v moři našlo tělo.

9
00:00:28,600 --> 00:00:30,811
Jde o monsieura Cliose.

10
00:00:30,817 --> 00:00:34,561
Nabídl mi 2000 euro,
abych dnes doručil tenhle vzkaz.

11
00:00:34,567 --> 00:00:37,440
Mám novinky. O Adamovi.

12
00:00:37,813 --> 00:00:40,550
Snažil se tuhle rodinu zničit.

13
00:00:41,095 --> 00:00:44,001
Byl zodpovědný
za Constantinovu smrt.

14
00:00:44,307 --> 00:00:46,745
Tvůj syn byl
oidipovský malý hajzl

15
00:00:46,805 --> 00:00:48,434
a to jsem z něj já neudělala.

16
00:00:48,540 --> 00:00:52,016
Můžu tě kdykoliv zničit, Georgino.

17
00:00:52,261 --> 00:00:55,230
Jen se chovej slušně.
To je hodná holka.

18
00:01:32,348 --> 00:01:35,176
ŠEL JSEM PRO SNÍDANI.

19
00:02:35,398 --> 00:02:38,878
- Ahoj, jsi vzhůru.
- Miluju tenhle výhled.

20
00:02:40,811 --> 00:02:43,972
Je to krása, že? Kafe?

21
00:02:45,354 --> 00:02:47,021
Měl jsi štěstí,

22
00:02:47,205 --> 00:02:49,991
že jsi na poslední chvíli
našel v Nice takovýhle byt.
........