1
00:00:00,253 --> 00:00:02,054
<i>Minule jste viděli...

2
00:00:02,267 --> 00:00:04,121
Postřelili kapitána.

3
00:00:04,122 --> 00:00:05,403
Přijela jsem přímo z letiště.

4
00:00:05,621 --> 00:00:06,788
To je kapitán Dwyer.

5
00:00:06,897 --> 00:00:08,480
Povede obě jednotky,

6
00:00:08,481 --> 00:00:09,992
dokud toho nebudeme vědět
víc o kapitánu Gregsonovi.

7
00:00:10,016 --> 00:00:11,650
<i>Jmenuju se Carmen Zelayaová.

8
00:00:11,718 --> 00:00:14,274
Tohle video obdržel
její bratr, Halcon Zelaya,

9
00:00:14,275 --> 00:00:16,009
muž, který vede Mara Tres.

10
00:00:16,077 --> 00:00:17,377
Co chcete?

11
00:00:17,445 --> 00:00:19,179
Vím, kdo zabil vaši sestru.

12
00:00:19,246 --> 00:00:21,431
Můžete mi říkat Patrick.
Už nejsem poručík Meers.

13
00:00:21,432 --> 00:00:23,683
Vloni jsem odešel z armády.
Udělal jsem to.

14
00:00:23,751 --> 00:00:26,726
Vážně jsem nechtěl
toho policajta, kapitána, střelit,

15
00:00:26,727 --> 00:00:28,722
Nechtěl jsem, ale on na to přišel.

16
00:00:28,789 --> 00:00:30,701
Nikdy v té historce
nezakolísal a není jak prokázat,

17
00:00:30,725 --> 00:00:33,360
že věděl o plánu Tima Bledsoea
vyhodit do vzduchu přívoz.

18
00:00:33,427 --> 00:00:35,362
Patrick Meers nejednal sám.

19
00:00:35,429 --> 00:00:38,331
Někdo nebo nějaká skupina
tahala za nitky.

20
00:00:38,399 --> 00:00:39,699
Daří se kapitánovi líp?

21
00:00:39,767 --> 00:00:41,534
Pořád nenabyl vědomí.

22
00:00:41,602 --> 00:00:43,042
Podle doktorů možná

23
00:00:43,070 --> 00:00:44,604
vnitřně krvácí.

........