1
00:00:01,511 --> 00:00:04,000
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Jsou všude.</i>

2
00:00:04,066 --> 00:00:07,000
<i>Ty zátarasy něco obklopují.</i>

3
00:00:08,911 --> 00:00:11,111
<i>Někdo nás tu nechce.</i>

4
00:00:11,288 --> 00:00:13,555
<i>To je dodávka těch děcek.</i>

5
00:00:13,844 --> 00:00:16,844
Co se stalo, Dylane?
Kde jsou Max a Annie?

6
00:00:16,911 --> 00:00:20,000
- Myslíš, že nám na to skočili?
- Už nikdy nás nebudou obtěžovat.

7
00:00:20,066 --> 00:00:22,688
Našel jsem toho muže,
co má letadlo, Luciano.

8
00:00:22,730 --> 00:00:25,511
<i>Vždy, když někomu pomáháte,
tak akorát lidem ubližujete.</i>

9
00:00:25,555 --> 00:00:29,200
Letadlo vám nesvěřím.
Nastal čas pro váš odchod.

10
00:00:50,688 --> 00:00:54,888
12. ŘÍJNA

11
00:01:02,733 --> 00:01:04,733
Rozšíříme si naši sbírku.

12
00:01:05,533 --> 00:01:07,466
Připraven, Smýčku?

13
00:01:07,911 --> 00:01:09,777
Běž!

14
00:02:16,822 --> 00:02:18,822
Děkuji vám za auto.

15
00:02:41,911 --> 00:02:44,266
Zbývají ještě tři pasti.

16
00:02:45,910 --> 00:02:49,355
Jedeme domů, Smýčku.
Vyrážíme.

17
00:03:26,200 --> 00:03:29,600
12. ŘÍJNA

18
00:03:29,644 --> 00:03:31,355
<s>12. ŘÍJNA</s>
13. ŘÍJNA

19
00:04:57,866 --> 00:05:01,733
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

20
00:05:08,311 --> 00:05:12,911
<i>přeložil Xavik</i>

21
00:05:26,333 --> 00:05:30,222
- Co když ji uvidí?
- Neuvidí. Tohle Charlie umí.

22
00:05:30,288 --> 00:05:34,200
Na našem stadiónu byla týdny,
než jsme zjistili, proč tam opravdu je.

23
00:06:05,200 --> 00:06:08,844
........