1
00:01:32,375 --> 00:01:36,205
Chcem, aby ste pochopili ...

2
00:01:36,250 --> 00:01:39,000
že toto vám zdravie späť nevráti.

3
00:01:41,791 --> 00:01:44,631
Neexistuje žiadna priama cesta

4
00:01:44,666 --> 00:01:47,376
na zvrátenie vašich hlbokých rán.

5
00:01:52,416 --> 00:01:53,706
Vezmite do úvahy toto ...

6
00:01:55,166 --> 00:01:56,746
Dvere sa otvárajú.

7
00:02:06,375 --> 00:02:10,125
A keď sú otvorené,

8
00:02:10,166 --> 00:02:12,826
budete cítiť pochybnosti.

9
00:02:12,875 --> 00:02:14,325
Budete cítiť ľútosť.

10
00:02:16,458 --> 00:02:17,748
Budete sa cítiť vinný.

11
00:02:21,125 --> 00:02:24,535
Budete cítiť potrebu
priznať sa.

12
00:02:27,708 --> 00:02:30,498
Ale to je normálne ...

13
00:02:30,541 --> 00:02:34,331
Je to súčasť vášho procesu

14
00:02:34,375 --> 00:02:39,625
k vašej radikálnej samoliečbe.

15
00:02:50,541 --> 00:02:53,331
To, čo ten muž urobil ...

16
00:02:53,375 --> 00:02:55,035
je neodpustiteľné.

17
00:02:57,416 --> 00:02:59,416
Ale teraz máte na výber.

18
00:03:02,125 --> 00:03:04,995
Dovolíte mu, aby určoval
zvyšok vášho života?

19
00:03:08,041 --> 00:03:09,331
Alebo ho budete určovať vy sami?

20
00:03:27,083 --> 00:03:31,463
Bolo mi povedané, že
najťažšie na tejto ceste ...

21
00:03:31,500 --> 00:03:33,330
je nielen cítiť pochybnosti.

22
00:03:35,041 --> 00:03:36,501
Pocit viny.

23
00:03:38,250 --> 00:03:42,080
Ale skôr cítiť sa
uväznený v týchto emóciách.

24
00:03:44,625 --> 00:03:47,455
A keď sa tam dostanete,

........