1
00:00:02,377 --> 00:00:05,419
<i>Vážený majiteli Vánoční říše,</i>

2
00:00:08,523 --> 00:00:10,653
<i>reaguji na vaši inzerci</i>

3
00:00:10,687 --> 00:00:15,473
<i>v komiksu "Pikantní hrozba",
díl 12, vydání 36.</i>

4
00:00:19,247 --> 00:00:23,165
<i>Chtěl bych pracovat ve Vánoční říši?
To si pište!</i>

5
00:00:25,236 --> 00:00:30,832
<i>Devatenáct let jsem
pracoval pro Veřejné úklidové služby.</i>

6
00:00:30,943 --> 00:00:34,260
<i>Byla mi svěřena přeprava
nebezpečných plynů.</i>

7
00:00:34,337 --> 00:00:36,355
<i>Po celém světě.</i>

8
00:00:36,431 --> 00:00:38,412
<i>Také pracuji ve škole,</i>

9
00:00:38,483 --> 00:00:42,027
<i>kde o mně ředitel
říká, že jsem tvrdě pracující.</i>

10
00:00:42,713 --> 00:00:46,086
<i>Není nic, co bych neudělal,</i>

11
00:00:46,141 --> 00:00:50,006
<i>abych si zasloužil
místo v personálu Vánoční říše.</i>

12
00:00:50,520 --> 00:00:52,904
<i>Veselé Vánoce!</i>

13
00:00:53,530 --> 00:00:55,374
<i>Bing Partridge.</i>

14
00:01:35,132 --> 00:01:36,926
Mami?

15
00:01:37,066 --> 00:01:39,033
Tati?

16
00:01:51,956 --> 00:01:54,766
Ne, ne.

17
00:01:54,843 --> 00:01:57,970
To ne!

18
00:02:05,762 --> 00:02:07,312
Zdravím, pane.

19
00:02:07,388 --> 00:02:09,114
Něco pro vás mám.

20
00:02:11,809 --> 00:02:15,695
Pozvánku do Vánoční říše.

21
00:02:15,772 --> 00:02:17,289
Já to věděl!

22
00:02:26,163 --> 00:02:29,706
Jste zlobivý, nebo hodný?

23
00:02:30,364 --> 00:02:32,348
Hodný.

24
00:02:32,806 --> 00:02:36,475
........