1
00:00:13,221 --> 00:00:15,640
Nepřekvapuje vás, že mě vidíte.

2
00:00:19,227 --> 00:00:20,353
Už jste mě viděla?

3
00:00:25,108 --> 00:00:26,776
Už jste mě viděla, doktorko?

4
00:00:28,570 --> 00:00:30,530
V mangrovnících.

5
00:00:31,531 --> 00:00:32,365
Cože?

6
00:00:33,324 --> 00:00:35,285
Viděla jsem vás v mangrovnících.

7
00:00:35,368 --> 00:00:36,202
Bratře,

8
00:00:36,703 --> 00:00:39,956
s těmi cizinci si poradím.
Napravím Mateusovu chybu.

9
00:00:40,457 --> 00:00:43,001
Prosím, bratře. Já ty doktory odvedu.

10
00:00:43,084 --> 00:00:44,919
Pošlu je pryč z naší vesnice.

11
00:00:45,628 --> 00:00:47,338
Proč tě to tak trápí?

12
00:00:57,474 --> 00:00:58,850
Proč tě tak trápí...

13
00:00:59,893 --> 00:01:00,769
ona?

14
00:01:06,149 --> 00:01:09,152
- Vyvolený, prosím...
- Mateusi.

15
00:01:09,903 --> 00:01:12,655
Nasedni na člun a vrať se do Aguazulu.

16
00:01:14,741 --> 00:01:16,951
Doktoři zůstanou s námi.

17
00:01:17,035 --> 00:01:19,537
Bratře, jsou to falešní proroci.

18
00:01:19,621 --> 00:01:22,290
Zpochybnili tvou vůli
a přinesli do vesnice nemoc.

19
00:01:22,373 --> 00:01:24,125
Chceš jet se svým bratrem, Santiago?

20
00:01:43,937 --> 00:01:45,897
Do mangrovníků nikdy nechodím.

21
00:01:46,815 --> 00:01:48,733
Tak není žádný problém.

22
00:01:49,317 --> 00:01:52,487
Spletla si to
a přijít sem byla jasná chyba.

23
00:01:58,576 --> 00:02:00,286
Muselo se vám o mně zdát.

24
00:02:02,997 --> 00:02:05,750
Bůh vám odhalil Vyvoleného ve snu.

........