1
00:00:06,006 --> 00:00:07,757
Já jsem život Vyvoleného!

2
00:00:07,841 --> 00:00:08,675
Já!

3
00:00:08,758 --> 00:00:10,593
Ne ty! Ty nikdy!

4
00:00:10,677 --> 00:00:12,762
Jo, ty jsi jeho život.

5
00:00:12,846 --> 00:00:13,847
Řekl mi to.

6
00:00:13,930 --> 00:00:15,098
Řekl mi hrdě...

7
00:00:16,057 --> 00:00:18,435
Nikdo kromě tebe mu nemůže
dát život, Angelino.

8
00:00:19,102 --> 00:00:19,936
Věř mi.

9
00:00:20,478 --> 00:00:21,938
Jsem jeho posel, ne...

10
00:00:32,198 --> 00:00:33,199
Je to moje poslání.

11
00:00:36,327 --> 00:00:37,162
Jo.

12
00:00:38,621 --> 00:00:39,539
Tvoje poslání.

13
00:00:41,541 --> 00:00:42,459
Ne moje.

14
00:00:45,170 --> 00:00:46,379
Moje krev je špatná.

15
00:00:47,630 --> 00:00:48,798
A on to ví.

16
00:00:50,383 --> 00:00:51,634
Ty jsi jeho život.

17
00:00:51,718 --> 00:00:53,470
A to ti nikdo nemůže vzít.

18
00:00:59,267 --> 00:01:01,561
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

19
00:01:06,232 --> 00:01:08,276
Utvořte dvojice k hledání doktorky.

20
00:01:08,735 --> 00:01:11,654
Jasný? Nechoďte do džungle sami. Jdeme.

21
00:01:16,910 --> 00:01:20,538
Vyvolený, běž do svého útočiště.
Přivedu ti ji, až ji najdu.

22
00:01:20,622 --> 00:01:22,791
Nikam nejdu, Santiago.

23
00:01:23,374 --> 00:01:25,502
Doktorka je můj posel a potřebuju ji tady.

24
00:01:25,585 --> 00:01:27,045
Bratře, pomůžu ti!

25
00:01:36,179 --> 00:01:37,013
........