1
00:01:00,013 --> 00:01:01,231
Aha!

2
00:01:01,231 --> 00:01:02,160
Schultz!

3
00:01:02,160 --> 00:01:04,281
Sledoval som Vás.
LeBeau! Plukovník Hogan!

4
00:01:04,281 --> 00:01:06,453
Nemôžete sa prechádzať
mimo tábor.

5
00:01:06,453 --> 00:01:08,818
Ani vy nemôžete byť
mimo tábora.

6
00:01:08,818 --> 00:01:10,407
Nebol som Schultz.

7
00:01:10,407 --> 00:01:12,025
Takže čo tu robíte?

8
00:01:12,025 --> 00:01:13,276
Sme tu, aby sme sa stretli
s utečencom

9
00:01:13,318 --> 00:01:14,360
z Tábora 5.

10
00:01:14,360 --> 00:01:15,570
Chcete byť
v uvítacom výbore?

11
00:01:15,612 --> 00:01:19,115
Och ... Vedel som, že niečo
chystáte. Vedel som to!

12
00:01:19,157 --> 00:01:23,536
Radi by ste videli, keby ma
poslali na ruský front.

13
00:01:23,536 --> 00:01:25,121
Ako to môžete
povedať Schultz?

14
00:01:25,163 --> 00:01:26,873
Nemohol by som tu zostať bez vás.

15
00:01:26,915 --> 00:01:28,249
Predstavte si tie problémy

16
00:01:28,291 --> 00:01:29,417
s lámaním nového človeka.

17
00:01:29,459 --> 00:01:30,794
Nemecký nákladiak! Zmiznite!

18
00:01:30,835 --> 00:01:33,004
Zmiznite! Zmiznite! Zmiznite!

19
00:01:34,839 --> 00:01:37,050
Do čerta, zastal presne
na mieste stretnutia,

20
00:01:37,092 --> 00:01:38,802
vraveli ste niečo Schultz?

21
00:01:38,843 --> 00:01:40,595
LeBeau, urobil by som
takú hlúpu vec?

22
00:01:46,643 --> 00:01:48,561
Pozrite, to je Michaels.
No tak Schultz,

23
........