1
00:00:41,326 --> 00:00:46,317
<i>Celou dobu tady na tebe čekám.</i>

2
00:00:47,367 --> 00:00:50,292
<i>Doufal jsem, že přijdeš.</i>

3
00:00:51,159 --> 00:00:54,609
<i>Abychom se konečně</i>

4
00:00:55,109 --> 00:00:57,609
<i>mohli stát jedním.</i>

5
00:00:58,909 --> 00:01:03,001
<i>Kvůli tomu jsem se obětoval.</i>

6
00:01:03,534 --> 00:01:09,826
<i>Abych mohl žít ve tvé mysli a těle,</i>

7
00:01:10,242 --> 00:01:13,076
<i>musíš mi otevřít svou duši.</i>

8
00:01:13,409 --> 00:01:18,409
<i>A pak miluj, co jsem miloval já,</i>

9
00:01:18,409 --> 00:01:20,701
<i>včetně jí.</i>

10
00:01:21,242 --> 00:01:25,117
BARVY VĚTRU

11
00:01:28,242 --> 00:01:33,617
<i>Před třemi lety se svět náhle změnil.</i>

12
00:01:33,617 --> 00:01:39,076
<i>A mě ta změna smetla bez mého vědomí.</i>

13
00:01:39,076 --> 00:01:44,359
- <i>Masao, kde jsi celou dobu byl?</i>
- <i>Copak jsem to neříkal?</i>

14
00:01:44,359 --> 00:01:49,409
<i>Na dvě miliardy světelných let</i>
<i>vzdálené planetě Změ. Je jako Země.</i>

15
00:01:49,409 --> 00:01:53,117
<i>Co? Změ? Je jako Země?</i>

16
00:01:53,117 --> 00:01:57,409
- <i>Naprosto stejná.</i>
- <i>Stejná? Tak co tam?</i>

17
00:01:57,409 --> 00:02:01,909
<i>Jasně, není nutné tam chodit,</i>
<i>ale jsou tu rozdíly.</i>

18
00:02:01,909 --> 00:02:05,951
- <i>Jaké?</i>
- <i>Ty jsi tam jedlý mravenec.</i>

19
00:02:05,951 --> 00:02:10,242
- <i>Cože?</i>
- <i>A já randím s herečkou Harukou Ayase.</i>

20
00:02:10,242 --> 00:02:13,659
<i>Tebe možná brzy snědí.</i>

21
00:02:13,659 --> 00:02:19,284
<i>Proč jsem jedlý mravenec?</i>
<i>A proč se tam za Harukou neodstěhuješ?</i>

22
00:02:19,284 --> 00:02:22,284
<i>Můžu vás tam vzít všechny.</i>

23
00:02:22,284 --> 00:02:27,826
<i>Půjdeme s tebou za Harukou na jinou planetu?</i>

24
........