1
00:00:44,838 --> 00:00:50,469
Cyntoryn zvieratiek

2
00:02:31,278 --> 00:02:32,946
Toľko stromov.

3
00:02:33,447 --> 00:02:35,198
Krásne, však?

4
00:02:35,324 --> 00:02:37,367
Rozhodne to nie je Boston.

5
00:02:37,492 --> 00:02:38,785
To teda nie.

6
00:02:39,411 --> 00:02:42,080
Mami, nech prestane. Churchovi to vadí.

7
00:02:43,623 --> 00:02:45,459
Churchovi je iste dobre.

8
00:02:45,584 --> 00:02:49,171
O Churcha sa nebojím.
Ale ešte máme osem hodín.

9
00:02:49,296 --> 00:02:50,297
Čo?!

10
00:02:51,548 --> 00:02:54,384
- To nie je vtipné, oci.
- Ale je.

11
00:02:54,509 --> 00:02:55,510
VITAJTE V LUDLOWE

12
00:02:55,594 --> 00:02:56,595
<i>Dostal som ťa.</i>

13
00:02:56,678 --> 00:02:58,930
<i>- Gage, bolo to vtipné?
- Podľa mňa bolo.</i>

14
00:03:36,718 --> 00:03:38,136
Tak čo povieš?

15
00:03:38,512 --> 00:03:39,513
Páni.

16
00:03:39,638 --> 00:03:41,723
Páni? To je všetko?

17
00:03:41,848 --> 00:03:43,892
Úžasné, nie?

18
00:03:44,017 --> 00:03:47,062
A prihodili nám aj celý les ako dvor.

19
00:03:47,187 --> 00:03:48,647
Toto všetko je naše?

20
00:03:48,772 --> 00:03:53,693
Toto všetko je nové panstvo
Ellíšky Veľkej a Hroznej.

21
00:03:54,194 --> 00:03:58,365
Chceš vojst' dnu prvá?

22
00:03:59,783 --> 00:04:01,076
Choď, choď.

23
00:04:03,703 --> 00:04:06,998
Sťahováci tu boli celé ráno,
všetko je už asi dnu.

24
00:04:07,582 --> 00:04:08,750
Dobre.
........