1
00:00:33,725 --> 00:00:37,158
<i>Jedním z nejlepších okamžiků
mého života byla ta noc, </i>

2
00:00:37,160 --> 00:00:40,195
<i>kdy jsem byl přijat do Klanu.</i>

3
00:00:40,197 --> 00:00:42,765
<i>Přivedli mě do slavnostní síně,
kde byla tma.</i>

4
00:00:42,767 --> 00:00:45,033
<i> Jediné světlo, které jsem viděl,
byl ohnivý kříž. </i>

5
00:00:45,035 --> 00:00:47,514
<i>A ten...mě provázel obřadem.</i>

6
00:00:47,539 --> 00:00:49,205
<i>Byl jsem očištěn vodou.</i>

7
00:00:49,207 --> 00:00:50,941
<i>Položil mi ruku na ramena
a řekl,</i>

8
00:00:50,943 --> 00:00:52,575
<i>"Nyní patříš k Neviditelnému impériu</i>

9
00:00:52,919 --> 00:00:55,021
<i>Spojených Klanů amerických."</i>

10
00:00:55,046 --> 00:00:58,180
<i>A pak se v celém sále
ozval ohromný potlesk.</i>

11
00:00:58,182 --> 00:01:00,884
<i>A já se zvedl z podlahy
a plakal jsem.</i>

12
00:01:00,886 --> 00:01:03,352
<i>Protože na tohle jsem
čekal celý život.</i>

13
00:01:03,354 --> 00:01:06,990
<i>Na příležitost být vyslyšen,
na příležitost něco znamenat.</i>

14
00:01:06,992 --> 00:01:09,359
<i>Nejdřív mu povídám, "K čertu to ne!"</i>

15
00:01:09,361 --> 00:01:12,695
<i>Nikdy, vůbec nikdy.
Chci ho jen zabít.</i>

16
00:01:12,697 --> 00:01:15,040
<i>Po tom jsem toužila,
zabít ho.</i>

17
00:01:15,065 --> 00:01:17,633
<i>A tahle pověst mě v Durhamu
předchází.</i>

18
00:01:17,635 --> 00:01:20,069
<i>Nechvástám se, ale tak to je.</i>

19
00:01:20,071 --> 00:01:23,650
<i>Můžete si tam zavolat
a oni vám to řeknou.</i>

20
00:01:23,675 --> 00:01:28,144
<i>Ne. Slovo "ne" nechci slyšet.
Chci slyšet "ano".</i>

21
00:01:28,146 --> 00:01:31,748
<i>Protože všichni mají stejnou barvu krve.</i>

22
00:01:31,750 --> 00:01:35,052
<i>Zatím jsem neviděla jinou
........