1
00:00:57,325 --> 00:01:00,758
<i>Jedním z nejlepších okamžiků
mého života byla ta noc, </i>

2
00:01:00,760 --> 00:01:03,795
<i>kdy jsem byl přijat do Klanu.</i>

3
00:01:03,797 --> 00:01:06,365
<i>Přivedli mě do slavnostní síně,
kde byla tma.</i>

4
00:01:06,367 --> 00:01:08,633
<i> Jediné světlo, které jsem viděl,
byl ohnivý kříž. </i>

5
00:01:08,635 --> 00:01:11,114
<i>A ten...mě provázel obřadem.</i>

6
00:01:11,139 --> 00:01:12,805
<i>Byl jsem očištěn vodou.</i>

7
00:01:12,807 --> 00:01:14,541
<i>Položil mi ruku na ramena
a řekl,</i>

8
00:01:14,543 --> 00:01:16,175
<i>"Nyní patříš k Neviditelnému impériu</i>

9
00:01:16,519 --> 00:01:18,621
<i>Spojených Klanů amerických."</i>

10
00:01:18,646 --> 00:01:21,780
<i>A pak se v celém sále
ozval ohromný potlesk.</i>

11
00:01:21,782 --> 00:01:24,484
<i>A já se zvedl z podlahy
a plakal jsem.</i>

12
00:01:24,486 --> 00:01:26,952
<i>Protože na tohle jsem
čekal celý život.</i>

13
00:01:26,954 --> 00:01:30,590
<i>Na příležitost být vyslyšen,
na příležitost něco znamenat.</i>

14
00:01:30,592 --> 00:01:32,959
<i>Nejdřív mu povídám, "K čertu to ne!"</i>

15
00:01:32,961 --> 00:01:36,295
<i>Nikdy, vůbec nikdy.
Chci ho jen zabít.</i>

16
00:01:36,297 --> 00:01:38,640
<i>Po tom jsem toužila,
zabít ho.</i>

17
00:01:38,665 --> 00:01:41,233
<i>A tahle pověst mě v Durhamu
předchází.</i>

18
00:01:41,235 --> 00:01:43,669
<i>Nechvástám se, ale tak to je.</i>

19
00:01:43,671 --> 00:01:47,250
<i>Můžete si tam zavolat
a oni vám to řeknou.</i>

20
00:01:47,275 --> 00:01:51,744
<i>Ne. Slovo "ne" nechci slyšet.
Chci slyšet "ano".</i>

21
00:01:51,746 --> 00:01:55,348
<i>Protože všichni mají stejnou barvu krve.</i>

22
00:01:55,350 --> 00:01:58,652
<i>Zatím jsem neviděla jinou
........