1
00:00:01,598 --> 00:00:03,229
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:03,235 --> 00:00:05,300
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:05,306 --> 00:00:06,946
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:06,952 --> 00:00:09,558
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:09,564 --> 00:00:11,665
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:11,671 --> 00:00:13,244
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:13,250 --> 00:00:15,451
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:15,468 --> 00:00:17,192
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:17,198 --> 00:00:19,733
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:19,739 --> 00:00:22,270
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:22,309 --> 00:00:24,377
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:24,445 --> 00:00:27,013
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:27,019 --> 00:00:30,675
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:30,681 --> 00:00:32,580
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:32,586 --> 00:00:34,220
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:34,288 --> 00:00:36,501
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:36,507 --> 00:00:38,344
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:38,350 --> 00:00:40,449
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:41,895 --> 00:00:43,963
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:45,132 --> 00:00:46,933
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:47,000 --> 00:00:50,038
Fabi. Patríte k Bratstvu Serapis.

22
00:00:50,187 --> 00:00:52,470
A vy, Lexi, môžete byť toho súčasťou.

23
00:00:52,476 --> 00:00:54,258
Nemôžem to urobiť bez Dannyho.

24
00:00:54,264 --> 00:00:56,832
........