1
00:00:00,998 --> 00:00:02,629
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:02,635 --> 00:00:04,700
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:04,706 --> 00:00:06,346
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:06,352 --> 00:00:08,958
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:08,964 --> 00:00:11,065
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:11,071 --> 00:00:12,644
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:12,650 --> 00:00:14,851
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:14,868 --> 00:00:16,592
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:16,598 --> 00:00:19,133
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:19,139 --> 00:00:21,670
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:21,709 --> 00:00:23,777
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:23,845 --> 00:00:26,413
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:26,419 --> 00:00:30,075
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:30,081 --> 00:00:31,980
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:31,986 --> 00:00:33,620
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:33,688 --> 00:00:35,901
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:35,907 --> 00:00:37,744
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:37,750 --> 00:00:39,849
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:41,295 --> 00:00:43,363
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:44,532 --> 00:00:46,333
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:46,400 --> 00:00:49,438
Fabi. Patríte k Bratstvu Serapis.

22
00:00:49,587 --> 00:00:51,870
A vy, Lexi, môžete byť toho súčasťou.

23
00:00:51,876 --> 00:00:53,658
Nemôžem to urobiť bez Dannyho.

24
00:00:53,664 --> 00:00:56,232
........