1
00:00:29,529 --> 00:00:37,112
TENTO FILM SE ODEHRÁVÁ NA KUBĚ
PŘED NEDÁVNOU REVOLUCÍ

2
00:01:42,499 --> 00:01:49,405
NÁŠ ČLOVĚK V HAVANĚ
Překlad: datel071

3
00:03:05,870 --> 00:03:07,084
Ne, děkuji.

4
00:03:18,514 --> 00:03:19,746
Sleduj ho.

5
00:03:22,719 --> 00:03:23,881
Ne, děkuji.

6
00:03:33,712 --> 00:03:36,096
Bídáku! Vrahoune mizerná!

7
00:03:48,162 --> 00:03:49,236
Vypulírovat boty?

8
00:03:51,444 --> 00:03:53,203
Pěkné děvče?

9
00:03:53,652 --> 00:03:55,405
Nemravný film?

10
00:03:55,441 --> 00:03:57,095
Muzeum umění?

11
00:04:01,812 --> 00:04:05,560
ATOMOVÝ REAKTOR

12
00:04:10,970 --> 00:04:14,459
Vysavač Atomový reaktor?
Netušil jsem, že věda natolik pokročila.

13
00:04:14,495 --> 00:04:17,640
Bere si proud ze zásuvky,
stejně jako ostatní.

14
00:04:17,679 --> 00:04:21,436
Přál jste si vysavač?

15
00:04:21,467 --> 00:04:22,872
Jak se to vezme.

16
00:04:22,909 --> 00:04:25,476
Sejdeme se U sedmokrásy, doktore.

17
00:04:38,478 --> 00:04:39,630
Jméno?

18
00:04:41,260 --> 00:04:42,730
Hasselbacher.

19
00:04:42,770 --> 00:04:43,994
Povolání?

20
00:04:44,794 --> 00:04:45,938
Lékař.

21
00:04:46,527 --> 00:04:48,014
O co jde?

22
00:04:48,058 --> 00:04:49,343
Národnost?

23
00:04:50,064 --> 00:04:51,243
Jsem Němec.

24
00:04:51,947 --> 00:04:53,067
Doklady.

........