1
00:00:01,840 --> 00:00:03,644
<i>- Al?</i>
- V cajku? - Jo?

2
00:00:03,680 --> 00:00:06,333
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Je tu něco zajímavýho.</i>

3
00:00:06,355 --> 00:00:09,770
<i>- Kdo odsekl ty vrčáky?
- Schovej se.</i>

4
00:00:10,111 --> 00:00:14,111
Viděli jsme je tu před několika týdny.
Měli zbraně a jakési uniformy.

5
00:00:14,333 --> 00:00:16,244
<i>K zemi!</i>

6
00:00:16,933 --> 00:00:18,955
Co to má sakra znamenat?

7
00:00:21,955 --> 00:00:25,688
<i>Řekli jsme,
že tam půjdeme až zítra, Al.</i>

8
00:03:26,644 --> 00:03:28,533
Kruci.

9
00:03:41,422 --> 00:03:43,288
Tu kameru.

10
00:03:56,911 --> 00:03:58,733
Otevři to.

11
00:04:11,666 --> 00:04:13,466
Kde to je?

12
00:04:15,288 --> 00:04:17,044
Neviděla jsi moji botu?

13
00:04:17,400 --> 00:04:21,244
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

14
00:04:27,866 --> 00:04:32,400
<i>přeložil Xavik</i>

15
00:05:27,622 --> 00:05:29,555
Plešoune!

16
00:05:30,133 --> 00:05:32,066
Pojď ke mně!

17
00:05:33,022 --> 00:05:34,977
Tady jsem!

18
00:05:36,044 --> 00:05:40,088
Tak pojď, polez.

19
00:05:40,155 --> 00:05:43,177
To zvládneš.
Tady jsem, plešoune.

20
00:05:45,177 --> 00:05:47,244
To je ono.

21
00:05:47,511 --> 00:05:49,422
To je ono.

22
00:06:38,622 --> 00:06:40,688
Co si tu sakra chráníš?

23
00:06:52,177 --> 00:06:54,111
No ty krávo.

24
00:07:13,155 --> 00:07:15,800
........